For local employees at the embassies

According to Swedish law everyone who is working in Sweden and paying Swedish tax is entitled to Swedish National Pension. This basic rule also applies for the local employers at the embassies. But the occupational is voluntarily and most local employees do not have an occupational pension, a very important part of the pension system in Sweden.

The local employees at the embassies in Stockholm will be entitled to Swedish National Pension if their employer, i.e. the embassy, pay social security benefits for them when paying their wages. According to Swedish law every employee working and paying Swedish income tax is entitled to Swedish National Pension.

However, the vast majority of the embassies have no agreement for the Occupational pension, an agreement between employers and employees. This is a very important part of the pension system. Since you only can earn your Swedish National Pension up to a certain income, known as the income ceiling corresponding to a pensionable amount of 7.5 income base amounts per year, your total pension risks to be very low without an Occupational pension. There is no ceiling for the Occupational pension.

Slides from information seminar on pension matters 31 may and 4 June 2012PDF (pdf, 2 MB)

Information för lokalanställda vid de utländska ambassaderna

De lokalanställda har enligt  lag rätt till allmän pension om deras arbetsgivare betalar lön inklusive arbetsgivaravgift och sociala förmåner för sina anställda. Enligt svensk lag har alla som arbetar och betalar skatt i Sverige rätt till allmän pension.

Däremot är det frivilligt för ambassaderna att teckna avtal för tjänstepensionen vilket innebär att de allra flesta lokalanställda inte har någon tjänstepension, en mycket viktig del i det svenska pensionssystemet. Eftersom man enbart tjänar in till sin allmänna pension upp till och med en viss inkomst, det så kallade inkomsttaket, 7,5 inkomstbasbelopp per år, riskerar den totala pensionen att bli väldigt låg om man inte har tjänstepension. För tjänstepensionen finns inget tak för intjänandet.

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem