För dig som bor utomlands

Om du har arbetat eller bott i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Denna pension har du rätt till även om du bor i ett annat land.

Vad som gäller för den allmänna pensionen

 • Du väljer själv när du vill ta ut din svenska allmänna pension men du kan tidigast ta ut din allmänna pension från 61 års ålder. Ansöka kan du göra från 60 år. Skicka gärna in din ansökan sex månader innan du vill ta ut din pension.

 • Du bestämmer själv om du vill ta ut hela pensionen eller delar av den.

 • Har du tjänat in pension efter år 1994 så har du rätt till premiepension.

 • Du väljer själv vilken förvaltningsform du vill ha för din premiepension.

Ta ut hel pension eller delar av den

Välj mellan helt månadsbelopp, tre fjärdedels månadsbelopp, halvt månadsbelopp eller en fjärdedels månadsbelopp. Du kan också välja att bara ta premiepensionen eller en del av den. Du kan också pausa eller ändra ditt uttag när du vill.

Välj förvaltningsform av din premiepension

Du kan välja antingen Fondförsäkring som innebär att pengarna står kvar i fonder och att premiepensionens storlek varierar på grund av fondernas värdeförändring. Eller Traditionell försäkring som Pensionsmyndigheten förvaltar och som ger dig ett garanterat pensionsbelopp och eventuell återbäringsränta.

Efterlevandeskydd för premiepensionen

Du kan teckna efterlevandeskydd för din premiepension om du är gift, registrerad partner eller sambo. Skyddet innebär att om du dör får din partner din premiepension resten av sitt liv.

Pension och skatt

Du som bor utanför Sverige kan ha rätt till särskild inkomstskatt för boende utomlands. Pensionsmyndigheten kontaktar Skatteverket som är de som beslutar om vilken skatt som ska dras på din allmänna pension. Särskild inkomstskatt är antingen 0 procent eller 20 procent som definitiv skattesats. Har du inte rätt till särskild inkomstskatt dras preliminär skatt på pensionen enligt tabell, som beslutats av Skatteverket.

Vi drar av skatten innan pensionen sätts in på ditt konto. I januari varje år får du en kontrolluppgift. Där står hur mycket pension du har fått året innan och hur mycket skatt du har betalat på din pension.

Utbetalning

Du kan välja att få din svenska pension utbetald till ett konto i det land du är bosatt. Beslutet om den allmänna pensionen är alltid i svenska kronor men du kan välja vilken valuta du vill ha din pension utbetald i. Pensionen når ditt konto någon dag senare om du har ett konto utanför Sverige. Se aktuella utbetalningsdagar.

Att ansöka om pension från Sverige

För att få ut allmän pension från Sverige krävs att du lämnar in en ansökan. Var du ansöker beror på i vilket land du bor, se nedan. Kom ihåg att ansöka i god tid. Vi rekommenderar dig att ansöka sex månader innan du vill ha din första utbetalning.

Tänk på att skriva under din ansökan

​Det är viktigt att du skriver under ansökan och får den stämplad och underskriven av behörig myndighet.

Om du bor inom EU/EES eller i Schweiz

Om du idag bor inom EU/EES eller Schweiz och är eller har varit försäkrad genom arbete i det land du bor i nu, ska du kontakta pensionsmyndigheten i landet du bor i för att ansöka om svensk pension.

Den utländska pensionsmyndigheten skickar din ansökan till Pensionsmyndigheten i Sverige, som utreder och betalar ut din svenska allmänna pension. Handläggningstiden från det att din ansökan kommit in till Pensionsmyndigheten tills du får din första utbetalning är i normalfallet omkring fyra månader, men det kan i vissa fall dröja upp till ett halvår eller mer. Det beror på ärendets art.

Tänk på att:

 • ​Ange så exakt du kan de tidsperioder som du bodde och/eller arbetade i Sverige.

 • Bifoga kopior på arbetsintyg om du har sådana.

 • Du underlättar för oss om du uppger ett kontonummer i IBAN-format.

 • Du har rätt till både den pension du tjänat in genom arbete och garantipension, den pension som beräknad på hur många år du bott i Sverige, så länge du bor inom EU/EES eller Schweiz. Kom ihåg att anmäla till Pensionsmyndigheten om du flyttar.

Ovanstående gäller följande länder:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Lichtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Schweiz
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Om du bor i ett land utanför EU/EES

Om du bor i ett så kallat konventionsland (ett land Sverige har avtal med) och varit försäkrad genom arbete i det land du bor i nu, ska du kontakta pensionsmyndigheten i landet du bor i för att ansöka om svensk pension.

Den utländska pensionsmyndigheten skickar din ansökan till Pensionsmyndigheten i Sverige, som utreder och betalar ut din svenska allmänna pension. Handläggningstiden från det att din ansökan kommit in till Pensionsmyndigheten tills du får din första utbetalning är i normalfallet omkring fyra månader, men det kan i vissa fall dröja upp till ett halvår eller mer. Det beror på ärendets art.

Tänk på att

 • Du har alltid rätt till den pension du tjänat in genom arbete oberoende i vilket land du bor i.

 • Om du bor i Kanada kan du också ha rätt till garantipension, den pension som beräknas på de år du bott i Sverige, om vissa villkor är uppfyllda.

Ovanstående gäller följande länder

 • Bosnien Hercegovina
 • Chile
 • Indien
 • Israel
 • Kanada
 • Kap Verde
 • Marocko
 • Quebec (Kanada-konventionen)
 • Serbien
 • Sydkorea
 • Turkiet
 • USA

Om du bor eller arbetar i ett land som inte nämns

Om du idag bor eller arbetar i ett land utanför EU/EES, Schweiz eller i ett land som Sverige har ett avtal med (konventionsland) ska du fylla i denna blankettPDF (pdf, 2.5 MB).

Handläggningstiden för den här typen av ärenden varierar mycket. Ta gärna kontakt med Pensionsmyndigheten på telefon  +46 498 200 700  innan du ansöker om pensionen. Det kan göra att handläggningstiden kan kortas.

Barn eller maka till avliden person

Om du är barn eller make/maka till en avliden person som arbetat eller varit bosatt i Sverige kan du ansöka om efterlevandepension från Sverige, även om du själv aldrig varit där. Om den avlidna personen arbetat i det EU/EES- eller konventionsland ni bor i, kontaktar du pensionsmyndigheten i landet du bor i.

I övriga fall ska du kontakta oss på Pensionsmyndigheten för att få blanketter och information om vilka övriga intyg som behövs.

Om du är make/maka eller sambo och har barn tillsammans med en avliden person och vill ansöka om efterlevandepension bör du ansöka så snart som möjligt efter dödsfallet. Detta gäller även för ansökan om barnpension.

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem