Bond and money market funds

A bond and money market fund contains only interest-bearing securities. Interest-bearing securities are issued by the State, municipalities or companies, which is a way of borrowing money for which the investor gets interest.

Bond and money market funds are quite stable, low-return funds — their value does not normally fluctuate much. This makes that bond and money market funds carry generally a lower risk than equity funds or mixed funds. At the same time their potential to deliver high returns is small.

Short-term money market funds are generally more stable in value and carry a lower risk than long-term bond funds. On the other hand, bond funds give a higher yield in the long term.

Bond and money market funds investing abroad can also be affected by changes in exchange rates. For example, a fond investing in the United States will decrease in value when the dollar falls. It is not uncommon that exchange rates can change by several percentage points in a short time.

Short-term money market funds are not intended for long-term saving, because their investment return may be lower than inflation.

Räntefonder

En räntefond innehåller enbart räntebärande värdepapper. Räntebärande värdepapper ges ut av staten, kommuner eller företag och är ett sätt för dem att låna pengar och som sparare får man ränta.

Räntefonder varierar normalt inte särskilt mycket i värde, utan ger en stabil värdeförändring. Det gör att räntefonder generellt sett har lägre risk än aktiefonder och blandfonder. Samtidigt finns inte samma möjligheter till en hög värdeökning.

Korta räntefonder har generellt stabilare värdeförändring och lägre risk än långa räntefonder. Men långa räntefonder har på lång sikt gett högre värdeökning.

Räntefonder som placerar utomlands påverkas även av vad som händer med valutakurserna. En fond som till exempel placerar i USA minskar i värde när dollarn sjunker. Det är inte ovanligt att valutakurserna kan förändras med flera procentenheter på kort tid.

Korta räntefonder är inte avsedda för långsiktigt sparande eftersom den låga värdeutvecklingen riskerar att understiga inflationen.

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem