För dig som bor i Sverige

Om du har arbetat och bott i Sverige ansöker du om din allmänna pension hos Pensionsmyndigheten.

Vad som gäller för den allmänna pensionen

  • Du väljer själv när du går i pension men du kan tidigast ta ut din allmänna pension från 61 års ålder. Ansöka kan du göra från 60 år.

  • Du ansöker själv hos Pensionsmyndigheten cirka två månader innan du vill ha din första utbetalning.

  • Du har rätt att arbeta fram till 67 år. I vissa fall längre om du och din arbetsgivare är överens om det.
     
  • Du bestämmer själv om du vill ta ut hela pensionen eller delar av den.

  • Du väljer själv vilken förvaltningsform du vill ha för din premiepension.

  • Ju senare du tar ut din pension, desto högre pension får du. Det beror på att pensionen betalas ut under en kortare levnadstid.

  • Begreppet "alltid arbetat och bott i Sverige" betyder att du bott i Sverige från 15 års ålder. 

Ta ut hel pension eller delar av den

Välj mellan helt månadsbelopp, tre fjärdedels månadsbelopp, halvt månadsbelopp eller en fjärdedels månadsbelopp. Du kan också välja att bara ta premiepensionen eller en del av den. Du kan också pausa ditt uttag eller ändra storleken på ditt uttag när du vill.

Välj förvaltningsform av din premiepension

Du kan välja antingen Fondförsäkring som innebär att pengarna står kvar i fonder och att premiepensionens storlek varierar på grund av fondernas värdeförändring. Eller Traditionell försäkring som Pensionsmyndigheten förvaltar och som ger dig ett garanterat pensionsbelopp och eventuell återbäringsränta.

Efterlevandeskydd för premiepensionen

Du kan teckna efterlevandeskydd för din premiepension om du är gift, registrerad partner eller sambo. Skyddet innebär att om du dör får din partner din premiepension resten av sitt liv.

Pension och skatt

Om du inte meddelat något gör Pensionsmyndigheten skatteavdrag på din pension som huvudarbetsgivare om du tar ut hela din allmänna pension. Detta innebär att vi drar skatt enligt den skattetabell som gäller för den kommun där du är bosatt. Du behöver inte skicka in din skattsedel till oss.

Pensionen räknas som sidoinkomst om du endast tar ut en del av din allmänna pension, antingen en fjärdedel, en halv eller tre fjärdedels pension eller endast premiepension. Vi drar då 30 procent i skatt. Om du ändrar ditt uttag mellan hel eller del av pensionen ändras också skatteavdraget mellan skatt enligt tabell och 30 procent (som sidoarbetsgivare).

Om du har F-skattsedel drar vi 30 procent i skatt. Det gäller även dig som har både A- och F-skattsedel.

Vi drar av skatten innan pensionen sätts in på ditt konto. I januari varje år får du en kontrolluppgift. Där står hur mycket pension du har fått året innan och hur mycket skatt du har betalat på din pension.

Pension och sjukersättning

Om du har sjukersättning så upphör den när du fyller 65 år. Du får ett brev från oss cirka tre månader innan du fyller 65 år som berättar om du får din pension automatiskt eller om du behöver lämna in en ansökan.

Pension och A-kassa

Planerar du ett uttag av din pension, helt eller delvis, måste du kontakta din a-kassa innan uttaget om du är arbetslös eller riskerar att bli det. Du är nämligen skyldig att anmäla ändrade förhållanden till din a-kassa så att du får rätt nivå på ersättningen därifrån. Det beror på att arbetslöshetsersättningen samordnas med din pension.

Samordningen innebär att nivån på ersättningen från arbetslöshetskassan sänks om du samtidigt har pension. Det gäller även om du tar ut låga pensionsbelopp, till exempel om du bara tar ut premiepension med lägsta uttagsnivå.

Om du inte anmäler ändrade förhållanden till din a-kassa riskerar du att bli återbetalningsskyldig för arbetslöshetsersättning, utesluten ur arbetslöshetskassan och till och med polisanmäld. Även en återkallad pension kan påverka dig negativt eftersom a-kassorna tolkar reglerna olika.

Om du bor i Sverige men tidigare bott utomlands

Om du bor i Sverige men tidigare har bott eller arbetat i något annat land kan du ha rätt till pension därifrån.

För länder inom EU/EES

Om du tidigare har bott eller arbetat i ett land inom EU eller i Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz, kommer Pensionsmyndigheten att hjälpa dig att ansöka om pension från det land du varit i. Det innebär att vi kommer att skicka kompletterande frågor till dig som rör just det land du varit i. Du fyller i dina svar och skickar tillbaka dem till oss. När vi fått in dina svar vidarebefordrar vi din ansökan tillsammans med dina svar till pensionsmyndigheten i respektive land.

Gör du din pensionsansökan via webben finns det möjlighet för dig att fylla i mer detaljerade uppgifter direkt.

För länder utanför EU/EES

Har du bott och arbetat i något av de länder som Sverige har konvention med kan vi hjälpa dig att ansöka om din utländska pension. Du kommer då att få ett kompletteringsbrev med ansökan till det land du varit i som du ska fylla i och skicka tillbaka till oss. När vi fått in din komplettering vidarebefordrar vi din ansökan till pensionsmyndigheten i respektive land.

Sverige har konvention med följande länder: Bosnien-Hercegovina, Chile, Indien, Israel, Kanada (även Quebec), Kap Verde, Marocko, Serbien, Sydkorea, Turkiet och USA. 

För övriga länder

Om du vill ansöka om pension från andra länder än de som listas ovan måste du själv kontakta pensionsmyndigheten i det land där du tidigare bott eller arbetat.

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem