Decide for yourself when to retire

Since there is no fixed retirement age, your pension will not be paid to you automatically. You must apply before you can start collecting your pension payments.

You apply for a pension on our website or by filling a form. If you reside outside Sweden in an EU or EEA country (the EEA encompasses EU countries plus Norway, Iceland and Liechtenstein), you should apply to the pension authority in the country where you live.

You can start drawing your pension benefits not earlier than from the month in which you attain 61 years of age. You can work and receive a pension at the same time. You are entitled to work up to the age of 67, but if you and your employer agree, you can continue working even longer.

The later you retire, the higher your pension will be. This is because you have more time to earn money, and you are expected to live in retirement for a shorter period of time.

When you apply, you must decide whether you want to take out your entire pension benefit or a part thereof each month. You must also decide whether you want your premium pension to be paid from the same moment as the rest of your pension.

You will receive your pension from the month in which you apply. It is therefore important that you submit your application well in advance. It is enough to submit your application two to three months before you want to start receiving your pension.

Bestäm själv när du vill gå i pension

Eftersom det inte finns någon bestämd pensionsålder betalas inte pensionen automatiskt ut till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett. Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor.

Du kan tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61 år. Du kan arbeta och ta ut pension samtidigt. Du har rätt att arbeta fram till 67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.
När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Du får ut din pension från och med den månad du ansöker. Det är därför viktigt att du lämnar in din ansökan i god tid. Det är lagom att lämna in din ansökan två till tre månader innan du vill få ut pensionen.

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem