Sök på Pensionsmyndigheten

Logga in på Dina pensionssidor
 

Den allmänna pensionen

Privat pension Tjänstepension Inkomstpension Inkomstpension Premiepensiom Den allmänna pensionen

Den allmänna pensionen är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Förutom allmän pension har de flesta som arbetar även en tjänstepension. Många har också ett privat pensionssparande.


Så fungerar den allmänna pensionen

Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst (lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp) till den allmänna pensionen. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen. Garantipension får den som haft låg eller ingen inkomst.

Den allmänna pensionens delar:

Om du är född mellan 1938-1953 kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension.

Om du är född 1937 och tidigare består den allmänna pensionen av tilläggspension och garantipension.

För dig som har låg eller ingen inkomst finns möjlighet till ytterligare ekonomiskt stöd i form av bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd.
Om din make/maka avlider eller du som barn mister en eller båda föräldrarna kan du ha rätt till efterlevandepension.

Vem får allmän pension?

Alla som arbetat och bott i Sverige får allmän pension, som grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som till exempel arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning. Det finns också delar som inte är inkomstgrundade, som garantipension.

Hur mycket får du?

Varje år som du arbetar och betalar skatt får du nya pengar avsatta till din framtida pension. I ditt orange kuvert kan du se hur mycket du hittills har sparat in till din allmänna pension.

Gör en prognos över hela din pension

Här på vår webbplats kan du göra en prognos över hela din framtida pension. Den tas fram i samarbete med minpension.se, som är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen.
I prognosen ingår både din allmänna pension och din tjänstepension, och i vissa fall även ditt eventuella privata pensionssparande.

Gör en prognos (kräver inloggning)
Läs mer om prognosen

Vad betyder orden?

Inkomstbasbelopp
Ett belopp som används vid beräkning av inkomsttaket för pensionsgrundande inkomst.
Beloppet bestäms av regeringen och följer inkomstutvecklingen i samhället.
Aktuella belopp

Inkomsttak/intjänandetak
Den övre gränsen för hur hög pensionsgrundande inkomst du kan tillgodoräkna dig per år. Motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp. För att din inkomst ska vara pensionsgrundande måste den uppgå till minst 42,3 procent av det prisbasbelopp som gäller för året.

Pensionsgrundande inkomst
Inkomster av arbete och ersättningar från socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen som ligger till grund för uträkning av din framtida pension.

Pensionsgrundande belopp
Fiktiva belopp som du får tillgodoräkna dig om du har sjuk- eller aktivitetsersättning, små barn, studerar eller gör plikttjänst.

I Pensionsordlistan hittar du fler svåra ord förklarade.

Vad får du i pension?
Gör en prognos
Sidan uppdaterades 2014-12-04

Fråga oss på Facebook

På vår Facebooksida kan du snabbt och enkelt få svar på dina frågor om pension.

Besök oss på Facebooklänk till annan webbplats

Ring kundservice


0771-776 776