Vad händer med premiepensionen när du dör?

De pengar som satts av till din premiepension kan du inte ta ut på något annat sätt än som pension. De är öronmärkta för dig, men du äger dem inte förrän de betalats ut till dig. När du dör fördelas pengarna som arvsvinster eller efterlevandeskydd.  

Arvsvinst

Om du dör innan du har börjat ta ut premiepensionen fördelas dina premiepensionspengar till övriga pensionssparare och pensionärer. Pengarna kallas då arvsvinster. Om du dör efter att du har börjat ta ut pensionen gäller samma sak — om du inte har valt ett efterlevandeskydd.

Efterlevandeskydd för premiepension

När du för första gången ansöker om att ta ut premiepension kan du ansöka om efterlevandeskydd under pensionstiden. Skyddet innebär att din maka, make, registrerade partner eller i vissa fall sambo får del av de pengar som betalats in för din räkning om du dör före honom eller henne. Pensionen fortsätter att betalas ut om du dör före honom eller henne.

Villkor för efterlevandeskydd

För att kunna teckna efterlevandeskydd måste du och din partner uppfylla något av följande villkor:

  • Ni är gifta med varandra eller har registrerat partnerskap.

  • Ni är båda ogifta och sammanbor men har tidigare varit gifta med varandra eller haft registrerat partnerskap.

  • Ni är båda ogifta och sammanbor samt har eller har haft barn tillsammans.  

Det innebär skyddet för din partner

Om du avlider innan din partner kommer din partner att få din premiepension utbetald till sig resten av sitt liv.  

Det innebär skyddet för dig

Din premiepension blir lägre eftersom pengarna också ska räcka till din partner om du avlider före honom eller henne. Hur mycket lägre din premiepension blir beror på din och din partners ålder.  

Nedan ser du ett exempel på hur mycket premiepension du får om du tecknar efterlevandeskydd. Exemplet är baserat på att du får 500 kr i premiepension i månaden utan efterlevandeskydd och gäller fondförsäkring samt traditionell försäkring.

Exempel på hur din premiepension blir om du tecknar efterlevandeskydd

Fondförsäkring, avrundat till närmaste femkrona

   

Premiepension utan efterlevandeskyddPremiepension med efterlevandeskydd
Din ålderDin partners ålder
 50 år60 år70 år
61 år500 kr385 kr425 kr465 kr
65 år500 kr345 kr390 kr445 kr
70 år500 kr300 kr350 kr415 kr

Traditionell försäkring, avrundat till närmaste femkrona

   

Premiepension utan efterlevandeskyddPremiepension med efterlevandeskydd
Din ålderDin partners ålder
 50 år60 år70 år
61 år500 kr385 kr425 kr465 kr
65 år500 kr345 kr390 kr445 kr
70 år500 kr300 kr350 kr415 kr


Så ansöker du

Du kan normalt bara ansöka om efterlevandeskydd i samband med att du fyller i din ansökningsblankett för att börja ta ut premiepension.

Undantag

Du kan ansöka om efterlevandeskydd senare om du gifter dig, registrerar partnerskap eller inleder ett samboförhållande som uppfyller tidigare nämnda villkor.  

Du måste då teckna skyddet inom tre månader från det att äktenskapet, partnerskapet eller samboförhållandet inleddes. Men skyddet börjar gälla först ett år efter att vi har fått din ansökan.

Du får inte teckna skyddet senare om du var gift, registrerad partner eller sambo med samma person som du var när du första gången ansökte om att ta ut premiepension. 

Du kan inte ångra dig

Om du en gång har valt att teckna ett efterlevandeskydd kan du inte ångra dig, detta gäller även om din förmånstagare/medförsäkrade dör. Men skyddet upphör om du skiljer dig eller om samboförhållandet eller partnerskapet upphör. Du måste i så fall anmäla detta till oss så att vi kan räkna om din premiepension utifrån att den bara ska betalas ut till dig.

Var i livet är du nu?
Dina val påverkar din pension

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem