Ekonomiskt stöd till pensionärer

Du som saknar eller har låg pension har möjlighet att ansöka om extra ekonomiskt stöd i form av bostadstillägg till pensionärer och äldreförsörjningsstöd.

Båda förmånerna är inkomstprövade. Det innebär att din inkomst, förmögenhet och bostadskostnad påverkar storleken på dessa förmåner. Om du har pension från utlandet påverkar den också ekonomiska stödets storlek. Ansöker du om bostadstillägg gäller den ansökan automatiskt också äldreförsörjningsstöd.

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg kan betalas ut till den som tar ut hel ålderspension och har fyllt 65 år. Din bostadskostnad, inkomst och förmögenhet påverkar storleken på bostadstillägget.

Särskilt bostadstillägg

Det särskilda bostadstillägget betalas ut om din inkomst, efter avdrag för skälig bostadskostnad, understiger skälig levnadsnivå. Någon särskild ansökan behöver inte göras.

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstöd kan betalas ut till dig som är bosatt i Sverige och som har fyllt 65 år. Det kan till exempel vara aktuellt för dig som inte har bott så många år i Sverige och därför inte har 40 år som grund för att få full garantipension eller om du har tagit ut pension före 65 års ålder.

Tandvårdsstöd

Alla vuxna som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd i två delar:

  • Ett årligt  tandvårdsbidrag, som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård. Från det år du fyller 75 år är detta bidrag 300 kronor. Är du under 75 år är bidraget istället 150 kronor per år.

  • Ett högkostnadsskydd, som innebär att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv.

Försäkringskassan har hand om tandvårdsstödet och kan svara på dina frågor. Du kan också fråga din tandläkare vad som gäller för dig och vilken typ av behandling som omfattas av tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem