Pensionsmyndigheten logo

266049 - SEF - LHV Persian Gulf Fund

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Fondutveckling

   
2017 2016 Snitt 5 år Snitt 10 år
Värdeutveckling, per år, före rabatt 3,08 % 3,84 % 9,82 % -
Värdeutveckling, per år, efter rabatt - 5,69 % - -
Omsättningshastighet, ggr - 0,39 - -
Fondförmögenhet, MSEK - 122 - -

Riskvärden

   
36 mån. Snitt 5 år Snitt 10 år
Sharpekvot −0,45   (0,83 ) 0,63   (0,93 ) -  (0,31 )
Risk Risknivå 14,54 (12,56) Risknivå 15,90 (11,36) - (15,74)
Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Fondfakta

   
Fondbolag Swedbank Management Company S.A
Fondtyp och kategori Aktiefonder - Nya marknader
Registreringsland Luxemburg
Valuta Euro (EUR)
Antal fondhandelsdagar 2-3 handelsdagar
Ansvarig fondförvaltare Joel Kukemelk
Förvaltningserfarenhet 7 år

Kostnader

   
Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen) 0,89 %
Total kostnadsandel (TKA) senaste kalenderåret 2,98 %
Skillnad köp- och säljkurs Nej

  Fakta

Placeringsinriktning
Fondens tillgångar är investerade i länder i den s.k. "Gulf Cooperation Council" (GCC) - Qatar, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Kuwait, Oman och Bahrain - företrädesvis inom bank, försäkring, infrastruktur, kommunikation, bygg och vatten sektorn.
Typ av värdepapper
Fonden investerar upp till 100% av sina tillgångar i aktier som handlas på reglerade marknader i GCC-länderna och upp till 10% av sina tillgångar i investeringsfonder som investerar i aktier.
Övriga förhållanden
GCC länderna har som övergripande mål att omvandla "oljepengar" till investeringar i övriga ekonomin för att på så vis bli oberoende av oljan.
Målgrupp
Investerarens investeringshorisont bör vara långsiktig ( mer än 3 år). Investerare bör ha högre risktolerans än genomsnittet.
Mål med placeringen
Fonden ska ge en god riskjusterad avkastning i en spännande region.

Innehav 2017-09-30

   
Normalt antal värdepapper 20
10 största innehav
EFG HERMES SAUDI ARABIA ACC 9,31 %
BANKMUSCAT SAOG 9,18 %
EMAAR PROPERTIES PJSC 9,07 %
RAS AL KHAIMAH CERAMICS 7,33 %
SAUDI INTL PETROCHE 7,08 %
DUBAI ISLAMIC BANK 6,16 %
OOREDOO QSC 4,67 %
UNION NATIONAL BANK ABU DHABI 4,55 %
AL MEERA CONSUMER GOODS CO 4,42 %
ALDAR PROPERTIES PJSC 4,27 %
Summa 66,04 %

Kurser 2017-12-12

   
Fondkurs 112,03 SEK
Valutakurs 1 Euro (EUR) = 9,99 SEK

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. Även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.