Pensionsmyndigheten logo

487108 - Prior & Nilsson Realinvest

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Fondutveckling

   
2018 2017 Snitt 5 år Snitt 10 år
Värdeutveckling, per år, före rabatt 13,38 % 16,01 % - -
Värdeutveckling, per år, efter rabatt - 16,95 % - -
Omsättningshastighet, ggr - 1,57 - -
Fondförmögenhet, MSEK - 239 - -

Riskvärden

   
36 mån. Snitt 5 år Snitt 10 år
Sharpekvot 1,97   (0,93 ) -  (1,33 ) -  (0,81 )
Risk Risknivå 9,35 (11,31) - (10,36) - (13,08)
Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Fondfakta

   
Fondbolag Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB
Fondtyp och kategori Aktiefonder - Global och Sverige
Registreringsland Sverige
Valuta Svensk Krona (SEK)
Antal fondhandelsdagar 3-4 handelsdagar
Ansvarig fondförvaltare PO Nilsson
Förvaltningserfarenhet 16 år

Kostnader

   
Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen) 0,66 %
Total kostnadsandel (TKA) senaste kalenderåret -
Skillnad köp- och säljkurs Nej

  Fakta

Placeringsinriktning
Realinvest är en aktiefond som investerar i bolag med en stor andel reala tillgångar, som exempelvis bolag i fastighetsbranschen, skogsindustrin, råvaru- och kraftindustrin. Fonden kan investera i hela världen, men fokus ligger främst i de nordiska länderna.
Typ av värdepapper
Bolag som har en stor andel reala tillgångar, som exempelvis bolag i fastighetsbranschen, skogsindustrin, råvaru- och kraftindustrin.
Övriga förhållanden
Fonden följer inte något index, vilket gör att vi kan välja bort bolag oavsett hur tungt de väger i index.
Målgrupp
Alla premiepensionssparare som tror på reala tillgångar och aktiv förvaltning.
Mål med placeringen
Målet med fonden är att leverera högsta möjliga riskjusterade avkastning till fondens andelsägare.

Innehav 2018-06-30

   
Normalt antal värdepapper 30
10 största innehav
TELIA 7,20 %
SCA B 6,20 %
NCC B 4,70 %
PLATZER FAS B 4,40 %
CASTELLUM 4,30 %
KUNGSLEDEN 3,60 %
BALDER 3,50 %
KLÖVERN B 3,40 %
DIÖS 3,20 %
BONAVA B 3,00 %
Summa 43,50 %

Kurser 2018-08-13

   
Fondkurs 2 710,04 SEK

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. Även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.