Pensionsmyndigheten logo

581371 - AP7 Aktiefond

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Fondutveckling

   
2018 2017 Snitt 5 år Snitt 10 år
Värdeutveckling, per år, före rabatt 11,05 % 17,75 % 18,41 % -
Värdeutveckling, per år, efter rabatt - 17,75 % 18,41 % -
Omsättningshastighet, ggr - 0,09 - -
Fondförmögenhet, MSEK - 396162 - -

Riskvärden

   
36 mån. Snitt 5 år Snitt 10 år
Sharpekvot 1,39   (1,36 ) 1,51   (1,54 ) -  (0,96 )
Risk Risknivå 12,41 (10,40) Risknivå 13,05 (10,31) - (10,63)
Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Fondfakta

   
Fondbolag Sjunde AP-Fonden
Fondtyp och kategori Aktiefonder - Global
Registreringsland Sverige
Valuta Svensk Krona (SEK)
Antal fondhandelsdagar 2-3 handelsdagar
Ansvarig fondförvaltare Gröttheim, Richard
Förvaltningserfarenhet 32 år
M/E Miljö-/ etisk märkning Ja, se Hållbarhetsprofil

Kostnader

   
Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen) 0,10 %
Total kostnadsandel (TKA) senaste kalenderåret -
Skillnad köp- och säljkurs Nej

  Fakta

Placeringsinriktning
Indexförvaltning av globala aktier. Hävstång (aktuell hävstångsgrad 29 Mars 2018: 19,73%). Aktiv förvaltning på vissa marknader.
Typ av värdepapper
Aktier med bred geografisk och branschmässig spridning. Aktie- och valutarelaterade derivatinstrument.
Övriga förhållanden
Vi tar miljö- och etikhänsyn i placeringsverksamheten utan att göra avkall på målet om hög avkastning.
Målgrupp
Fonden är speciellt utformad för att vara en byggsten i premiepensionssparandet.
Mål med placeringen
Att vid den valda risknivån uppnå en långsiktigt hög avkastning som överträffar avkastningen för jämförelseindexet.

Innehav 2018-06-30

   
Normalt antal värdepapper 2733
10 största innehav
Apple 2,04 %
Microsoft Corp 1,57 %
Amazon com Inc 1,51 %
Alphabet 1,49 %
Facebook 1,01 %
Tencent Holdings 0,92 %
JP Morgan Chase and Company 0,78 %
Johnson and Johnson 0,71 %
Alibaba 0,69 %
Samsu EL 0,65 %
Summa 11,37 %

Kurser 2018-09-17

   
Fondkurs 323,25 SEK

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. Även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.