Pensionsmyndigheten logo

657106 - Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Fondutveckling

   
2018 2017 Snitt 5 år Snitt 10 år
Värdeutveckling, per år, före rabatt 9,46 % 7,31 % - -
Värdeutveckling, per år, efter rabatt - 8,17 % - -
Omsättningshastighet, ggr - 0,56 - -
Fondförmögenhet, MSEK - 204 - -

Riskvärden

   
36 mån. Snitt 5 år Snitt 10 år
Sharpekvot -  (0,82 ) -  (1,21 ) -  (0,79 )
Risk - (11,46) - (11,13) - (16,27)
Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Fondfakta

   
Fondbolag Alfred Berg Fonder AB
Fondtyp och kategori Aktiefonder - Sverige
Registreringsland Sverige
Valuta Svensk Krona (SEK)
Antal fondhandelsdagar 2-3 handelsdagar
Ansvarig fondförvaltare Peter Van Berlekom
Förvaltningserfarenhet 31 år
M/E Miljö-/ etisk märkning Ja, se Hållbarhetsprofil

Kostnader

   
Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen) 0,51 %
Total kostnadsandel (TKA) senaste kalenderåret 1,47 %
Skillnad köp- och säljkurs Nej

  Fakta

Placeringsinriktning
Fondens medel ska placeras på den svenska aktiemarknaden. Fondens placeringar är inte inriktade mot någon speciell bransch. Aktieurval baseras på långsiktig fundamental analys där företagsanalysen även inkluderar hållbarhet.
Typ av värdepapper
Fonden får placera i överlåtbara värdepapper, penning-marknadsinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Placeringar i derivatinstrument kan ske i syfte att effektivisera förvaltningen.
Övriga förhållanden
Information har inte lämnats av fondbolaget
Målgrupp
Fonden passar långsiktiga sparare som vill investera på den svenska aktiemarknaden och i en fond som beaktar hållbarhet och etik.
Mål med placeringen
Fondens målsättning är att, med beaktande av fondens risknivå, uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt.

Innehav 2018-06-30

   
Normalt antal värdepapper 48
10 största innehav
SEB A 5,09 %
ABB 4,94 %
SANDVIK 4,67 %
ESSITY B 4,48 %
ATLAS COPCO B 4,01 %
ELECTROLUX B 3,97 %
SKANSKA B 3,61 %
SKF B 3,52 %
BILLERUD 3,30 %
ASTRAZENECA 3,24 %
Summa 40,83 %

Kurser 2018-08-14

   
Fondkurs 148,80 SEK

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. Även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.