Pensionsmyndigheten logo

946228 - IKC Filippinerna

Värdeutveckling för investerade 100 kr

Fondutveckling

   
2018 2017 Snitt 5 år Snitt 10 år
Värdeutveckling, per år, före rabatt −16,12 % −0,84 % - -
Värdeutveckling, per år, efter rabatt - 0,81 % - -
Omsättningshastighet, ggr - 1,78 - -
Fondförmögenhet, MSEK - 194 - -

Riskvärden

   
36 mån. Snitt 5 år Snitt 10 år
Sharpekvot −0,36   (1,50 ) -  (1,54 ) -  (0,85 )
Risk Risknivå 14,94 (9,43) - (9,87) - (12,20)
Siffror inom parentes visar jämförelseindex

Fondfakta

   
Fondbolag IKC Fonder AB
Fondtyp och kategori Aktiefonder - Övriga länder
Registreringsland Sverige
Valuta Svensk Krona (SEK)
Antal fondhandelsdagar 3-4 handelsdagar, förlängd handel
Ansvarig fondförvaltare Inge Knutsson
Förvaltningserfarenhet 20 år

Kostnader

   
Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen) 0,77 %
Total kostnadsandel (TKA) senaste kalenderåret 5,17 %
Skillnad köp- och säljkurs Nej

  Fakta

Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond vars mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i en portfölj av filippinska bolag eller bolag som bedriver ekonomisk verksamhet i Filippinerna.
Typ av värdepapper
Fonden placerar i första hand i filippinska aktier. Minst 90 procent av fondens medel ska vara placerad i filippinska aktier, resterande medel får placeras i exempelvis svenska räntebärande värdepapper eller andra aktier från andra länder.
Övriga förhållanden
IKC Filippinerna Flexibel erbjuder placerare möjligheten att ta del av en diversifierad portfölj med investeringar huvudsakligen i filippinska bolag.
Målgrupp
Investerare som vill ta del av en aktivt förvaltad fond som gör placeringar med inriktning mot den filippinska marknaden.
Mål med placeringen
Målet är långsiktig värdetillväxt, placeringshorisont minst 5 år.

Innehav 2018-06-30

   
Normalt antal värdepapper 35
10 största innehav
AYALA CORP 7,23 %
SM INVEST PHP 7,12 %
MEGAWIDE CONST 6,06 %
CIRTEK HOLDINGS 5,90 %
MANILA ELECTRIC ORD 5,81 %
MEGAWORLD CORP PHP 4,45 %
AYALA LAND INC PHP 4,27 %
PETRON CORP ORD 4,26 %
SM PRIME HOLDINGS 3,32 %
METRO BANK & TRUST 3,28 %
Summa 51,70 %

Kurser 2018-09-14

   
Fondkurs 86,00 SEK

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. Även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.