Vanliga frågor

Nedan hittar du de vanligaste frågorna som vi på Pensionsmyndigheten får från dig som är pensionssparare och pensionär.

Tycker du att det saknas någon information eller finns inte svaret på din fråga nedan? Kontakta vår kundservice.

Kategorier

Den allmänna pensionen

Frågor och svar om hur den allmänna pensionen fungerar.

 • Hur påverkar balanseringen ("bromsen") den alternativa pensionsåldern?
  Bromsen påverkar inte den alternativa pensionsåldern, dock medför balanseringen - när den är aktiv - att inkomstpensionen blir lägre.
  Läs mer under Balanseringen i systemet.


 • Hur stor del av den totala pensionen är inkomstpension?
  Varje år avsätts 18,5 procent av din inkomst (upp till 7,5 inkomstbasbelopp) före skatt till allmän pension. Av inkomsten går 16 procent till inkomstpension. Om du har haft låg eller ingen inkomst alls finns det ett grundskydd som kallas garantipension. Dessutom får de flesta pension via avtal mellan sin arbetsgivare och sin fackförening. Sådan pension kallas tjänste- eller avtalspension. En del har även ett privat pensionssparande i en bank eller hos ett försäkringsbolag.

 • Hur stor del av den totala pensionen är premiepension?
  Varje år avsätts 18,5 procent av din inkomst före skatt (upp till 7,5 inkomstbasbelopp) till allmän pension. Av inkomsten går 2,5 procent till premiepension.Om du har haft låg eller ingen inkomst alls finns det ett grundskydd som kallas garantipension. Dessutom får de flesta pension via avtal mellan sin arbetsgivare och sin fackförening. Sådan pension kallas tjänste- eller avtalspension. En del har även ett privat pensionssparande i en bank eller hos ett försäkringsbolag.

 • Vad består den allmänna pensionen av om jag är född efter 1938?
  För dig som är född 1938 och senare kan den allmänna pensionen bestå av inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension. Du som är född under perioden 1938-53 får dessutom tilläggspension.Allmän pension

 • Vad händer med mina premiepensionspengar om jag dör?
  När du avlider fördelas dina återstående premiepensionsmedel på övriga pensionssparare och pensionärer, så kallade arvsvinster. De tillfaller alltså inte dina arvingar. Du kan dock teckna ett efterlevandeskydd i samband med att du ansöker om att börja ta ut premiepension. Efterlevandeskyddet gäller för maka/make, registrerad partner eller sambo som du har eller har haft barn med, eller varit gift med. Pensionen betalas då ut så länge någon av er lever.Om du tecknar efterlevandeskydd blir den månatliga pensionen lägre, eftersom den kan komma att betalas ut även efter din död. Undantag när efterlevandeskydd kan tecknas senareDu kan ansöka om efterlevandeskydd senare om du gifter dig, registrerar partnerskap eller inleder ett samboförhållande med någon som du har eller har haft barn med.Du måste då teckna skyddet inom tre månader från det att äktenskapet, partnerskapet eller samboförhållandet inleddes. Men skyddet börjar gälla först ett år efter att vi har fått din ansökan.Du får inte teckna skyddet senare om du var gift, registrerad partner eller sambo med samma person som du var när du första gången ansökte om att ta ut premiepension. 

 • Vad skiljer Sverige från länder med krisande pensionssystem?
  De demografiska utmaningar som andra länder kämpar med har vi redan tagit hänsyn till i vårt pensionssystem. Andra länder försöker höja den normala pensionsåldern, medan vi i Sverige istället har avskaffat en fast pensionsålder och automatiskt anpassar pensionens storlek till den ökande livslängden. Individen får själv anpassa sin pensionsålder till de ändrade förhållandena eller acceptera en lägre pension.Våra pensioner anpassas efter hur ekonomin i Sverige utvecklas. Befolkningsutvecklingen eller utvecklingen av ekonomin kommer inte att påverka pensionssystemet eller statsbudgeten på samma sätt som i andra länder. I stället är det pensionärer och pensionssparare som kommer att påverkas, vid en dålig utveckling sjunker pensionerna, vid en positiv utveckling ökar pensionerna.

 • Vad är tilläggspension för mig som är född under perioden 1938-1953?
  Tilläggspensionen är en del av den allmänna pensionen. Den ersätter ATP som fanns i det gamla pensionssystemet.
  Den är en inkomstgrundad pension och baseras på de pensionspoäng du fått under de år du har arbetat. Ju fler och högre pensionspoäng du har, desto högre blir din tilläggspension.
  Tilläggspension

 • Vid vilken ålder är det vanligast att man går i pension?
  Fortfarande är 65 år den vanligaste uttagstidpunkten, men ett växande antal tar ut sin pension vid en annan tidpunkt. Fler går i pension senare, men ännu fler tar ut sin pension före 65 år. Av dessa är det dock många som fortsätter att arbeta och kombinerar inkomst av pension och arbete.

Premiepensionsfonder och fondbyte

Frågor och svar om premiepensionsfonder, premiepensionskontot, fonder, fondhandel, fondsök och fondbyte.

 • Betalar jag skatt på premiepensionen och fondbyten?
  Nej. När du tar ut pensionen så beskattas den som inkomst av tjänst. Det är den enda skatt som belastar premiepensionen. Så länge pengarna finns på premiepensionskontot är de inte beskattningsbara. Du är inte skyldig att deklarera för din innestående premiepension.När du byter fonder på premiepensionskontot och gör en vinst så är den inte skattepliktig. Det finns ingen avkastningsskatt på premiepensionen, som vid privata pensions- och kapitalförsäkringar. Premiepensionen är inte förmögenhetsskattepliktig så länge den inte har utbetalats. Du kan aldrig begära avdrag i självdeklarationen för avgifter som hänför sig till premiepensionen.

 • Hur anger jag vilken fördelning jag vill ha för mina premiepensionsfonder?
  Du anger din önskade fördelning, hur du vill fördela premiepensionspengarna mellan fonderna i din fondportfölj, i fältet Önskad fördelning . Fördelningen anger du i procent. Summan måste alltid bli 100 procent. Annars kan du inte gå vidare till nästa steg.

 • Hur använder jag portföljrisk?
  På ditt premiepensionskonto redovisas risken för hela portföljen tillsammans med varje fonds enskilda risk. Det ger dig en bild över vilken total risknivå du har i ditt premiepensionssparande. Den totala portföljrisken beräknas utifrån hur olika marknader eller branscher beter sig i förhållande till varandra och ger inte samma resultat som att lägga ihop varje enskild fonds risk.

 • Hur byter jag ut en fond av fem utan att de andra påverkas?
  Det går inte att göra ett sådant byte helt utan att de andra fonderna påverkas. Men om du fyller i procentsiffrorna från Aktuell fördelning på de övriga fonderna så hamnar du så nära som möjligt.Har du redan fem fonder behöver du först ta bort en av dina fonder för att kunna välja en ny.

 • Hur får jag veta köp- och säljkurs vid mitt senaste fondbyte?
  Sifferuppgifter efter gjorda transaktioner kan du få genom att gå in på Dina pensionssidor och klicka på menyn Kontohändelser under Premiepensionskontot. På den sidan ser du alla transaktioner på ditt konto.Du kan även beställa ett transaktionsbesked via vår självbetjäning på telefon 0771-776 776.

 • Hur gör jag om jag vill avbryta ett fondbyte?
  Du kan trycka på knappen Avbryt när som helst eller bara låta bli att gå vidare till nästa steg. Så länge du inte fått en bekräftelse på att fondbytet är beställt händer inget alls. Din fondportfölj kommer att förbli som den var innan du påbörjade fondbytet.

 • Hur gör jag om jag vill ta bort eller ändra ett redan lagt fondbyte?
  När du har beställt ett fondbyte och fått en bekräftelse på detta kan du alltid ta bort eller ändra din beställning ända fram till klockan 24.00 samma dag du lagt beställningen. Är klockan efter 24.00 får du istället lägga ett nytt fondbyte som då kommer att genomföras direkt efter att ditt första är avslutat.

 • Hur har ni räknat ut portföljrisken?
  Vi beräknar dels hur respektive fonds risk påverkar den totala risken i portföljen (samvariationen) och dels hur stor del som respektive fond utgör i portföljen.  

 • Hur lägger jag till och tar bort fonder i min portfölj?
  Du kan välja fonder genom att klicka på Sök och välj fonder . Du kommer då till en sida där du kan söka efter fonder på flera sätt.
  Du kan skriva in fondnummer i textfältet och klicka på knappen Lägg till . Fonden läggs då till i tabellen.
  Statens förvaltningsalternativ leder till fyra statliga förvaltningsalternativ som du kan välja. De kan endast väljas till 100% och alltså inte kombineras med varandra eller med fonder du väljer själv.Använd Ta bort för att ta bort de fonder du eventuellt inte vill att din portfölj ska innehålla.Det ryms 10 fonder i tabellen men du kan endast byta till 5 fonder.

 • Hur ofta får jag byta fonder och vad kostar det?
  Du kan byta fonder hur ofta du vill. För närvarande kostar det inget att byta fonder i premiepensionssystemet. Du kan byta här på Pensionsmyndighetens webbplats eller via en fondbytesblankett.

 • Hur placeras nya premiepensionspengar?
  De nya premiepensionspengarna placeras i de fonder och med den fördelning du senast valde. Det innebär att du inte kan styra in de nya pengarna i en specifik fond.Vill du ändra fördelningen mellan fonderna kan du göra ett fondbyte efter att de nya premiepensionspengarna har placerats.

 • När ändrades icke-valsalternativet för premiepensionen och vem beslutade om förändringen?
  1 maj 2010 ersattes Premiesparfonden av AP7 Såfa, Statens årskullsförvaltningsalternativ. Dessutom erbjuds tre fondportföljer med olika riskprofiler. Det går också att välja enbart AP7 Aktiefond eller AP7 Räntefond, och upp till fyra andra premiepensionsfonder på fondtorget.Förändringarna beslutades av riksdagen.

 • Om du vill veta vad dina fonder kostade förra året
  Du kan beställa ett kostnadsbesked för ditt konto via kundservice på telefon 0771-776 776. Ha gärna din personliga kod till hands när du ringer upp. Kostnadsbeskedet visar hur mycket ditt fondsparande kostade i kronor under förra året, redovisat fond för fond.I summan ingår samtliga kostnader som fondbolaget tagit ut ur fonden, såsom förvaltningskostnader, skatter, courtage och övriga kostnader. Kostnaderna redovisas brutto, det vill säga innan rabatten, så totalkostnaden är oftast lite lägre än vad som framgår av kostnadsbeskedet.

 • Vad betyder kurs?
  Värdet på en fondandel i kronor.

 • Vad betyder värde?
  Värdet på ditt premiepensionskonto vid den angivna tidpunkten.

 • Vad händer när en fond i din fondportfölj avregistreras?
  När en fond du redan har valt till din portfölj utgår ur Pensionsmyndighetens fondutbud får du alltid ett brev hem i brevlådan med information om detta. Om du själv vill välja en ny fond istället för den som utgår så finns det ett datum angivet i brevet för när du senast måste beställa detta byte. I annat fall kommer vi att sälja dina andelar i fonden och placera pengarna i en fond som ligger så nära den tidigare fonden som möjligt i risk och placeringsinriktning. Finns det ingen likartad fond placeras dina pengar istället i AP7 Såfa. Du kan förstås även efter detta när som helst byta till en annan fond som du själv väljer.

 • Vad händer om jag inte väljer premiepensionsfonder?
  Gör du inget eget val av din premiepension placeras dina pengar i Statens förvaltningsalternativ AP7 Såfa. AP7Såfa är anpassad efter din ålder och har hög risk (100 procent aktier) när du är ung. Efter 56 år sänks risken stegvis.

 • Vad ingår i värdeförändring?
  Under värdeförändring ingår: ränta för tiden till dess Pensionsmyndigheten har placerat dina pengar i fonder, fondutveckling, återbäringsränta för dig som har traditionell försäkring, utdelning, korrigering och förfallet dödsfallskapital.

 • Vad innebär det att återställa vald fördelning?
  Den procentuella fördelningen mellan dina premiepensionsfonder förändras med tiden beroende på att dina fonder utvecklas i olika takt. Det förändrar efter hand risknivån i ditt sparande. Genom att byta tillbaka till den valda fördelningen mellan fonderna återställer du risknivån i ditt sparande till den du ursprungligen valde. Du kan läsa mer under Så här kan du förändra din risknivå.För att återställa din fondfördelning använder du funktionen Återställ till vald fördelning  som finns under fliken Fondfördelning  när du loggar in på Dina pensionssidor.Observera att det genomförs ett vanligt fondbyte när du återställer din fondfördelning.

 • Vad innebär rabatt på fondavgifter?
  Pensionsmyndigheten har rabatt på de avgifter som fondförvaltarna tar ut. Rabatten gäller även underliggande fonder om det är en Fond-i-Fond. En gång per år betalar myndigheten ut rabatten till spararnas konton.

 • Vad innebär ändrade pensionsrätter?
  Här ingår ändrad pensionsrätt för premiepension och eventuell överförd ändrad pensionsrätt för premiepension. Ändringen kan vara en följd av ändrad taxerad inkomst.

 • Vad påverkar värdet på premiepensionskontot?
  Först och främst ändras det med dina fonders värdeförändring. Dessutom påverkas värdet av arvsvinster från avlidnas konto, räntan på din pensionsrätt för tiden innan den placeras i fonder, rabatt på fondavgifter och administrationsavgiften för premiepensionen.

 • Vad visar uppgifterna under fliken Fondandelar?
  Fondandelar visar hur många andelar du har i dina fonder och vilken som är senast kända kurs för respektive fond. Värdet är lika med antal andelar multiplicerat med kursen.

 • Vad visar uppgifterna under fliken Fondfakta?
  Fondtyp visar vilken slags fond du har valt:
  • A för aktiefond
  • R för räntefond
  • G för generationsfond
  • B för blandfond
  Fondavgiften är den avgift du betalar till fondbolaget för administration, förvaltning och marknadsföring av fonden. Fondavgiften är alltså priset för förvaltningen och anges i procent. Avgiften tas ur fonden varje dag och den kurs som anges för fonden när efter att avgiften tagits ut. Avgiften kan användas som urvalskriterium när du väljer fonder.Risken beräknas på de svängningar i värdet som fonden haft under den senaste 36 månaders perioden i förhållande till marknaden. Stora svängningar visar sig i en hög siffra och visar att fonden har en högre risk än andra med lägre siffror. Färgen i figuren närmast siffran ger en schematisk bild. Grön figur är lika med låg risk medan röd figur visar på hög risk. Blå står för näst lägst risk och gul för näst högst.Värdeutveckling i procent visar hur fonden utvecklats under de senaste två kalenderåren och i snitt under en femårsperiod.

 • Vad visar uppgifterna under fliken Fondnummer och kategori?
  Här kan du se vilken fondtyp dina fonder tillhör men också, mer i detalj, vilken kategori inom fondtypen, tillsammans med fondnumret.

 • Vad är det för skillnad på aktuell, tidigare vald fördelning och önskad fördelning?
  Tidigare vald fördelning är den procentuella fondfördelning som du valde vid ditt senaste fondval eller fondbyte. Den valda fördelningen ändras över tid beroende på att fonderna utvecklas olika. Nya premiepensionspengar placeras årligen och då alltid i de fonder och med den procentfördelning du angett i ditt senast genomförda fondbyte.
   
  Aktuell fördelning är den fondfördelning som är på ditt konto vid en viss tidpunkt. Den aktuella fördelningen avviker från den valda fördelningen om fondernas värde har förändrats sedan du senast gjorde ett fondval eller fondbyte.
  En stor skillnad mellan aktuell fördelning och tidigare vald fördelning kan betyda att risken i din fondportfölj förändrats så mycket att du bör se över ditt fondval.Önskad fördelning är den nya valda fördelning du väljer när du beställer ett fondbyte.

 • Vad är fond- och administrationsavgift?
  Här ingår de avgifter som fondförvaltarna tar ur fonderna. Avgifter redovisas efter Pensionsmyndighetens rabatt. Pensionsmyndigheten tar dessutom ut en årlig avgift för administrationen av premiepensionen.Läs mer under Avgifter och skatter.

 • Vad är pensionsrätt för premiepension?
  Pensionsrätt för premiepension motsvarar 2,5 procent av ditt pensionsunderlag (framför allt din lön) och är inbetalningen till din premiepension för ett visst år. Har du fått överförd pensionsrätt, ingår även det beloppet här.

 • Vad är prisjämförelse?
  Prisjämförelse är en prognos på vad du kommer betala i avgift för att spara 10.000 kronor per år i fonden under 30 års tid.

 • Vad är risk?
  Risk är ett mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används:
  0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.


 • Vad är TER?
  TER (Total Expense Ratio) är ett internationellt mått för de totala avgifterna i en fond. TER uttrycks i procentenhet av den genomsnittliga fondförmögenheten. De kostnader som fonden haft för att köpa och sälja värdepapper (courtage) ingår inte.

 • Vad är TKA?
  TKA är en förkortning av totalkostnadsandel. Det är ett svenskt mått som redovisar alla kostnader i en fond, här ingår även de kostnader fonden haft för att köpa och sälja värdepapper (courtage). TKA anges bara i efterhand eftersom man på förhand inte kan veta hur stort courtaget kommer att bli. Pensionsmyndighetens rabatt på fondavgiften ingår inte i TKA.

 • Vad är värdeförändring?
  Det finns olika mått för att visa värdeförändring i ditt premiepensionssparande. Vill du ha hjälp med att utvärdera ditt sparande och veta mer om hur de olika värdeförändringsmåtten har beräknats? Läs mer under Vad är värdeförändring?

 • Var hittar jag information om historiska fondkurser?
  Om du vill se vad en fond i premiepensionssystemet hade för kurs ett visst datum kan du ladda ner listor i excel och text-format. Historiska fondkurser

 • Var klagar man om man tycker att Pensionsmyndigheten har hanterat ett fondbyte fel?
  Om du anser att Pensionsmyndigheten placerat dina premiepensionspengar felaktigt kan du inom två månader begära rättelse. Kontakta kundservice för att få veta hur du gör detta.Tänk på att du själv ansvarar för ditt val av premiepensionsfonder hos Pensionsmyndigheten.
  Vi ansvarar inte för den framtida värdeutvecklingen på de fonder du har valt.


 • Varför förändras min fondfördelning fast jag inte själv ändrat den?
  Fördelningen mellan dina fonder förändras över tiden. Det beror på att fonderna utvecklas olika. Vissa fonder kan ha gått bättre än andra och utgör därför en större del i din portfölj än de gjorde från början. Därmed kan du ha fått en annan risknivå än den du valde.Ett exempel:
  Anna har valt att placera 50 procent av sina pengar i en aktiefond och 50 procent i en räntefond. Efter ett år har fördelningen mellan de två fonderna förändrats så att hon istället har 60 procent i aktiefonden och 40 procent i räntefonden. Det beror på att aktiefonden har utvecklats bättre än räntefonden. Aktiefonden utgör därför en större del av det totala sparandet än när Anna valde fonden.
  Den förändrade fördelningen innebär att Anna har fått en annan risk i sitt sparande än vad hon ursprungligen hade tänkt sig. Sparandet har blivit mer beroende av vad som händer på aktiemarknaden.


 • Varför har ni tagit fram en app för att hantera premiepensionen?
  Vi vill att fler människor ska kunna byta premiepension på det sätt de själva väljer.
  Det är också fortfarande många som tycker det är jobbigt att välja premiepensionsfonder och köper tjänsten. Chansen är liten att det är en bra affär. Då är det bättre att välja själv eller inte välja alls. Vi vill göra det enklare att välja själv för de som vill det.
  Premiepensionsappen fungerar just nu endast för iPhone.
   

 • Varför kan jag inte se någon portföljrisk för vissa av mina fonder?
  Någon av fonderna i din portfölj har mindre än 36 månaders riskhistorik.Risken och samvariationen beräknas normalt med 60 månaders historik. Har minst en av fonderna i portföljen mindre än 60 månaders historik beräknas risken på 36 månaders historik. Har minst en av fonderna i portföljen mindre än 36 månaders historik görs ingen beräkning av portföljrisken.

 • Varför placeras nya premiepensionspengar enligt vald fördelning och inte enligt aktuell fördelning?
  Om pengarna skulle placeras efter din aktuella fördelning skulle risknivån i ditt sparande påverkas. Den aktuella fördelningen ändras ju efter hur olika fonder utvecklas.Går högriskfonder bättre än andra fonder du har valt kommer högriskfondernas andel av ditt totala sparande successivt att öka.Konsekvensen av det kan bli att du så småningom har betydligt högre risk i ditt premiepensionssparande än du från början hade tänkt dig.

 • Varför ändrades Premiesparfonden till AP7 Såfa?
  Syftet var att göra premiepensionsvalet enklare och mer anpassat för den som inte vill välja fonder på egen hand.Premiepensionen är ett statligt obligatoriskt sparande och bör utformas så att det passar individer med olika kunskap och engagemang. Därför ska det finnas bra alternativ för de sparare som inte på egen hand vill välja fonder till sin premiepension.

 • Varför är det handel på kontot fast jag inte själv beställt fondbyte?
  Ibland initieras fondhandel på ditt konto fast du inte själv beställt ett fondbyte. Det kan bero på någon av följande saker:
  • En fond i ditt innehav har avslutats eller gått samman med en annan fond.
  • Du är pensionär med fondförsäkring och Pensionsmyndigheten säljer av fondandelar varje månad för att kunna betala ut din pension till dig.
  • Du har fått nya pensionsrätter och nya pengar placeras i dina fonder.
  • Det är utdelning i fonder du har eller har haft under det senaste året.
  • Ett bolag eller en bank som du anlitat för att sköta ditt premiesparkonto har beställt ett fondbyte eller en återställning av fondportföljens procentuella fördelning för din räkning.
  • Pengar från arvsvinst och fondrabatt placeras och de årliga avgifterna dras från ditt konto.


 • Varför är en fond "ej valbar" eller utgår ur sortimentet?
  Det kan bero på flera olika saker, men allra vanligast är att fonden är på väg att tas bort ur vårt fondutbud. När en fond är på väg att försvinna från utbudet blir den en tid före att den avregistreras markerad som "Ej valbar" eller "Fonden utgår ur sortimentet". Detta för att inga nya sparare ska placera sina pengar i fonden, samtidigt som de som fortfarande har andelar i fonden ska kunna få information om den. När en fond är väljstoppad kan du sälja dina andelar i fonden, men inte köpa nya.Att en fond utgår eller "väljstoppas" kan till exempel bero på:
  • Att ett fondbolag vill slå ihop två likartade fonder och att en försvinner.
  • Att ett fondbolag helt avslutar en fond.
  • Att ett fondbolag inte vill ha kvar sin fond i premiepensionssystemet.
  • Att ett fondbolag har ändrat reglerna för fonden på ett sätt som inte stämmer med de krav som ställs för fonder i premiepensionssystemet.


 • Vem bör välja en portfölj med hög risk?
  Om du vill ha möjlighet till en bättre premiepension och inte är oroad av att värdet går ned mycket under längre perioder kan du välja hög risk. Här kan du få sammansättningar som innehåller 90-100 procent aktier.Tänk också på att inkomstpensionen, som är den större delen av den allmänna pensionen, har låg risk. Det innebär att du kan ta lite högre risk i premiepensionen.
  Har du lång tid kvar till pensionen kan du också välja en högre risk i din premiepension.


 • Vem bör välja en portfölj med låg risk?
  Om du känner att du inte har råd att riskera att få en sämre premiepension kan du välja låg risk. Låg risk ger en stabilare värdeutveckling även om värdet på din premiepension kan gå ner ibland. Här kan du få sammansättningar som innehåller 50-90 procent räntor och 10-50 procent aktier.

 • Vem bör välja en portfölj med medelrisk?
  Om du vill ha möjlighet till en bättre värdeutveckling kan du välja medelrisk. Du kan samtidigt få uppleva större variationer av värdet på din premiepension. Här kan du få sammansättningar som innehåller 50-90 procent aktier och 10-50 procent räntor.

Statens förvaltningsalternativ (AP7 Såfa)

Frågor och svar om statens förvaltningsalternativ för premiepensionen.

 • Hur byter jag från förvalsalternativet AP7 Såfa till andra fonder?
  För att byta fonder loggar du in på Dina pensionssidor och väljer menyn Byt fonder . Du måste först ta bort AP7 Såfa innan du kan välja andra fonder. Du tar inte bort dina pengar, bara själva fondvalet. Välj sedan de nya fonder du vill ha i din portfölj. Du kan även välja något av de statliga fondportföljerna som har en fast risknivå.Har du en del av ditt innehav i AP7 Såfa så måste du först ta bort den delen innan du kan välja andra fonder. Om du har hela ditt innehav i AP7 Såfa så gör du bara ett vanligt fondbyte.

 • Hur fungerar AP7 Såfa?
  AP7 Såfa består av två fonder, AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. När du är ung och upp till 55 års ålder, har du bara aktiefonden. När du blir äldre än så kombineras aktiefonden med räntefonden. AP7 Aktiefonden är en global aktiefond som sprider risken i aktier i företag över hela världen. Aktiefonden har en hävstång. Med så kallade derivat höjs risknivån i aktieandelen. Risknivån i AP7 Såfa är (för sparare upp till 55 år) 1,5 gånger högre än i en vanlig globalfond. Om värdet i en globalfond går ner eller upp med 10 procent går värdet i AP7 Såfa upp eller ner med 15 procent. Syftet är att det ger möjlighet till bra värdeutveckling under många år. AP7 Räntefond investerar i svenska räntebärande papper.För mer information kontakta Sjunde AP-fonden: 08-412 26 60 och www.ap7.se

 • Hur gör jag om jag är pensionär och har AP7 Såfa men vill ha en högre risk i mitt premiefondsparande?
  Då byter du från AP7 Såfa — som automatiskt anpassar risken efter ålder — till AP7 Offensiv med hög risknivå eller AP7 Balanserad med lika delar aktier och räntor. Du kan också välja enbart AP7 Aktiefond, enskilt eller i kombination med upp till fyra andra premiepensionsfonder på fondtorget.

 • Hur är avgiften i AP7 Såfa jämfört med andra fonder?
  Avgiften i AP7 Såfa är max 0,12 procent.

 • Kan jag byta bort AP7 Såfa ur min portfölj?
  Ja, du kan när som helst välja ett annat fondsparande. Men då måste du byta hela innehavet. Eftersom den här typen av fondportföljer ska ha en given fördelning mellan räntor och aktier så kan du inte välja att ha delar av fondportföljen kvar.Du kan också själv bestämma risknivå genom att välja någon av de statliga förvaltningsalternativ AP7 Försiktig, AP7 Balanserad eller AP7 Offensiv. De är inte enskilda fonder utan portföljer som du väljer till 100 procent av din premiepension. Däremot kan AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond väljas enskilt eller i kombination med upp till fyra andra premiepensionsfonder på fondtorget.

 • Om jag vill välja fördelning aktier/räntor i det statliga alternativet, hur gör jag då?
  AP7 Såfa anpassar automatiskt risken efter din ålder.

  Du kan också själv välja portfölj i Statens förvaltningsalternativ och fördelningen mellan aktie- och räntefonder.
  • AP7 Offensiv, hög risknivå, för den som har långt kvar till pensionen.
  • AP7 Balanserad, medelhög risknivå, lika delar aktier och räntor.
  • AP7 Försiktig, relativt låg risk, för den som vill ha ett tryggare sparande.
  Statens förvaltningsalternativ

 • På vilket sätt anpassar AP7 Såfa risken efter din ålder?
  AP7 Såfa är åldersanpassat till den enskilde individen, ett så kallat generationssparande. Risken avtar i takt med att spararen blir äldre. Till skillnad från generationsfonderna i fondutbudet får varje årskull från och med 56 års ålder en egen risknivå. I generationsfonderna har ofta alla födda under samma årtionde samma risknivå.AP7 Såfa har hela innehavet placerat i AP7 Aktiefond  tills du är 55 år. Sedan ökar andelen i AP7 Räntefond successivt med cirka tre procent varje år och andelen i aktiefonden minskar med motsvarande tre procent.

 • Vad händer med AP7 Såfa när jag blir pensionär?
  Från det att du fyller 56 år minskar risken i AP7 Såfa i takt med stigande ålder. När du är 75 år är ungefär 33 procent av ditt sparande placerat i aktiefonden och resten i räntefonden. De flesta som går i pension har kvar premiepensionen i fondförsäkring. Nivån på utbetalningen bestäms på värdet av fonden i december varje år. En del byter till traditionell försäkring, som garanterar ett belopp varje månad så länge man lever. Om förvaltningen går bra får pensionären utöver det garanterade beloppet även ett tilläggsbelopp.

 • Vem ansvarar för AP7 Såfa?
  AP7 Såfa och de tre statliga fondportföljerna har tagits fram och förvaltas av statliga Sjunde AP-fonden, som ansvarar för innehållet och riskfördelningen i fondportföljerna. Pensionsmyndighetens ansvarar för att produkterna är åtkomliga och valbara på myndighetens webbplats och via blankett. Pensionsmyndigheten svarar övergripande om förändringarna och AP7 svarar på detaljfrågor om produkterna. Telefonnumret till AP7 är 08-412 26 60 och webbadressen är www.ap7.se

 • Vilken risknivå bör jag välja i mitt fondsparande?
  Det får du bestämma själv. Ett generellt råd brukar vara att det kan vara bra att ha lite högre risk i början av sitt pensionssparande och lite lägre risk när man är äldre. Är du osäker på vilken risk du ska ha kan du använda Fondvalsguiden eller välja förvalsalternativet i AP7 Såfa. Då anpassas risken automatiskt efter din ålder.

Ansöka om pension

Frågor och svar om att ansöka om pension, ändra pensionsuttag och välja försäkringsform för premiepensionen.

 • Hur gör jag när jag vill ta ut min allmänna pension?
  Gör helst en ansökan om allmän pension minst två månader innan du vill ha den utbetald. Du kan antingen fylla i pensionsansökan direkt här på vår webbplats (du måste logga in med e-legitimation för att använda tjänsten) eller skriva ut en blankett för pensionsansökan, fylla i den och sedan skicka in den till Pensionsmyndigheten.
  Tänk på att du måste kontakta ditt tjänstepensionsbolag för att börja ta ut din tjänstepension.
  Så ansöker du om pension 
  Logga in och gör en pensionsansökan på webben
  Ladda ner blankett för pensionsansökan
  Om du har haft sjukersättning och fyller 65 år kan du i vissa fall få allmän pension utan att du behöver lämna in en ansökan. Du får då ett brev från Pensionsmyndigheten några månader innan du fyller 65 som berättar vad som gäller för dig.

 • Kan jag ta ut bara en del av pensionen?
  Du kan välja att ta ut hela eller endast en del av din pension från att du har fyllt 61 år. Om du bara tar ut en del av pensionen kan du välja mellan att ta ut 25, 50 eller 75 procent.Inkomstpension, tilläggspension och garantipension måste alltid tas ut i lika stora delar. Däremot kan du ta ut din premiepension oberoende av hur stor andel du tagit ut av de andra pensionerna. På samma sätt som när du helt avstår från att ta ut din pension, ökar den del av pensionen som du väntar med att ta ut. Pensionen blir högre om du väljer att gå i pension senare.Garantitillägg och garantipension betalas ut först vid 65 års ålder. Du kan själv gå in och beräkna din pension i pensionsprognosen på Dina pensionssidor (kräver inloggning). Där kan du testa olika val och se vad det innebär för dig.

 • Kan jag ta ut min allmänna pension innan jag fyllt 65 år?
  Du har stor frihet att ta ut din allmänna pension på det sätt som passar dig bäst. Inkomstpension, tilläggspension och premiepension kan du ta ut när som helst från och med den månad du fyller 61 år. Någon övre åldersgräns finns inte. Genom att ta ut pensionen senare och arbeta längre kan du höja pensionen. Du kan också arbeta hel- eller deltid och ta ut pension samtidigt. Garantipension kan du få tidigast från och med den månad du fyller 65 år. Om du har rätt till garantipension och/eller garantitillägg är det inte säkert att fortsatt arbete ger en ökad total pension. För att veta vad som gäller för just dig med garantipension och/eller garantitillägg var vänlig och kontakta kundservice.

 • Kan jag träffa någon för att prata om att gå i pension?
  Om du är över 60 år och funderar på att ta ut din pension erbjuder Pensionsmyndigheten informationsmöten om hur du kan gå till väga.
  Läs mer under Informationsmöte för blivande pensionärer
  Du är också välkommen in till något av våra servicekontor.

 • Kan jag vänta med att ta ut min allmänna pension tills efter det att jag fyllt 65 år?
  Du kan vänta med att ta ut hela eller delar av din pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 års ålder, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre.

 • När kan jag ta ut min pension?
  Gemensamt för inkomst- och premiepensionen är att du kan välja när du vill ta ut den. Du kan tidigast börja ta ut din allmänna pension vid 61 års ålder, men någon övre åldersgräns finns inte. Kom ihåg att ju tidigare du tar ut din pension desto lägre pension får du. Du kan göra en prognos utifrån dina önskemål och se hur just din pension blir. I det nya allmänna pensionssystemet kan du ta ut din pension som hel (100 procent), tre fjärdedels (75 procent), halv (50 procent) eller en fjärdedels (25 procent) pension.Du kan också göra uppehåll i utbetalningarna och det finns ingenting som hindrar att du arbetar och samtidigt tar ut pension.

 • Ska jag välja fondförsäkring eller traditionell försäkring?
  När du ansöker om att ta ut din premiepension ska du samtidigt välja vilken typ av försäkringsform du vill ha för din premiepension. Pensionsmyndigheten kan inte ge dig råd om vilket alternativ som är bäst för just dig, men vi förklarar gärna vad de två alternativen innebär:Traditionell försäkring innebär att du får ut minst ett garanterat belopp varje månad så länge du lever. När du väljer traditionell försäkring säljer Pensionsmyndigheten dina fondandelar och tar över förvaltningen av pengarna. Det garanterade beloppet som ska betalas ut till dig räknas ut och gäller sedan livet ut. Om förvaltningen går bra får du utöver det garanterade beloppet även ett tilläggsbelopp utbetalt. Tilläggsbeloppet räknas om varje år och kan både öka och minska. Det beror på hur förvaltningen av pengarna gått. Du får dessutom ett tilläggsbelopp redan vid pensioneringen.Fondförsäkring innebär att du låter premiepensionen ligga kvar i fonder, precis som den gjort under tiden fram till pensionen. Om du behåller den här typen av försäkringsform kan ditt pensionsbelopp variera från år till år, beroende på värdeutvecklingen i de fonder du valt. Omräkningen av din pension görs en gång om året. Du kan inte byta från traditionell försäkring tillbaka till fondförsäkring igen.Faktabladet för traditionell försäkring
  Faktabladet för fondförsäkring


 • Varför försvinner all intjäning från mitt inkomstpensionskonto när jag går i pension?
  Inkomstpensionen fungerar i princip som ett banksparande. Varje år du arbetar betalar du och din arbetsgivare in en pensionsavgift (16 procent av inkomsten för inkomstpensionen). Pensionsavgiften registreras som en pensionsrätt på ditt inkomstpensionskonto. Kontosaldot kommer att växa under livet i takt med avgiftsinbetalningar och med en viss ”ränta”. Räntan motsvarar huvudsakligen den indexering som görs varje år av ditt kontosaldo.När du går i pension används ditt kontosaldo, det du sparat ihop under livet, till att beräkna din årliga pension för resten av livet. Det kan liknas vid att du tar ut pengarna från ditt konto och köper en livsvarig livränta för pengarna. Du har då tömt ditt sparkonto, men i stället fått ett avtal om en viss årlig utbetalning så länge du lever.På samma sätt fungerar det med inkomstpensionen. Det du sparat ihop under livet, saldot på ditt inkomstpensionskonto vid pensioneringen, omvandlas till ett beslut om en livsvarig årlig pension. Det görs genom att dividera kontosaldot med ett så kallat delningstal, som huvudsakligen beror på förväntad återstående livslängd vid pensionsuttaget. Nuvärdet av de kommande livsvariga utbetalningarna motsvarar det belopp du hade på kontot.Om du återkallar din pension kan beslutet om de årliga utbetalningarna åter omvandlas till ett belopp på inkomstpensionskontot genom att multiplicera pensionens årsbelopp med det delningstal som gäller vid tidpunkten för återkallandet. Pengarna ”försvinner” således aldrig, de har bara formen av ett värde på kontot så länge du inte tagit ut din pension och värdet av livsvariga pensionsutbetalningar när du tagit ut pensionen

 • Vem kan ansöka om äldreförsörjningsstöd och hur kan man göra det?
  Äldreförsörjningsstöd är en förmån som är avsedd för dig som inte får dina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom andra förmåner i det allmänna pensionssystemet.Äldreförsörjningsstöd

Pension och a-kassa

Frågor och svar om vad som gäller kring pension och a-kassa.

Bostadstillägg - Vilka kan ansöka om bostadstillägg?

Frågor och svar om vilka som kan ansöka om bostadstillägget.

Bostadstillägg - Om själva ansökan

Frågor och svar om ansökan för bostadstillägg.

Bostadstillägg - Ändrade förhållanden

Frågor och svar om hur ändrade förhållanden påverkar bostadstillägget .

Pensionär

Frågor och svar om att vara pensionär, ta ut pension, pensionsutbetalningar och skatt på pension.

 • Hur meddelar jag att jag vill ha min pension utbetald till ett annat konto?
  Kontoändring, t ex av bankkonto, ska alltid göras skriftligt. Du kan använda blankett PM8628. Eller skriv ett brev där namn, personnummer och det nya kontot framgår.Blanketten/brevet ska sändas till:
  Pensionsmyndigheten
  10644 Stockholm
  Du kan också i vissa fall göra din ändring direkt webben. Tänk på att om du vill ändra konto hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten måste du meddela ditt nya konto till den myndighet där kontot ska gälla.  

 • Hur påverkas pensionen om man går ner i arbetstid?
  Hela livets inkomster påverkar din pension. Ju mer du tjänar desto fler pensionsrätter får du och din framtida pension blir större. Om du går ner i arbetstid och tjänar mindre blir dina pensionsrätter och din framtida pension lägre.


 • Ingår tjänstepension i det utbetalningsbesked jag får från Pensionsmyndigheten?
  Nej. Tjänstepensionen ingår inte i det utbetalningsbesked du får från Pensionsmyndigheten.
  Vi har endast hand om den allmänna pensionen.
  Besked om din tjänstepension får du från det tjänstepensionsbolag eller försäkringsbolag som betalar ut din tjänstepension.

 • Jag vill ha en prognos för min ålderspension. Hur går jag tillväga?
  Du kan själv göra pensionsprognoser här på Pensionsmyndighetens webbplats. Du går då till Dina Pensionssidor och loggar in med hjälp av antingen e-legitimation eller din personliga kod.
  Ytterligare information om hur du går tillväga finns under Gör en pensionsprognos.


 • Kan jag arbeta samtidigt som jag tar ut pension?
  Ja. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut allmän pension. Du kan arbeta upp till heltid och ta ut hela din pension samtidigt. Genom att arbeta hel- eller deltid fortsätter du att tjäna in pengar till nya pensionsrätter.Om du har rätt till garantipension och/eller garantitillägg kan fortsatt arbete inte alltid ge en ökad total pension. För att veta vad som gäller för just dig med garantipension och/eller garantitillägg var vänlig och kontakta kundservice så hjälper vi dig att räkna på det.

 • Kan jag fortsätta arbeta efter att jag fyllt 65 år?
  Det finns inte någon fast pensionsålder, utan man kan gå i pension när man vill från och med den månad då man fyller 61 år. Enligt lag har du rätt att arbeta kvar hos din arbetsgivare tills du är 67 år. Om du själv vill och du kommer överens med din arbetsgivare kan du fortsätta jobba ännu längre. Storleken på din pension bygger på arbetsinkomster (eller ersättningar från socialförsäkringen eller arbetslöshetsförsäkringen) under hela livet. Även de arbetsinkomster du har efter att du har fyllt 65 år ger dig alltså rätt till pension så länge du lever. Läs mer under Pensionsålderns betydelse.

 • När kommer besked om vad min pension blir innevarande år?
  • Utbetalningsbeskeden skickas ut till alla pensionärer under januari månad.
  • De som är födda 1938 eller senare får sitt utbetalningsbesked i det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten.


 • Vad händer om jag har andra ersättningar och tar ut allmän pension?
  Vissa ersättningar som du kan ha från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan påverkas om du tar ut din allmänna pension. Om du har bostadstillägg till din sjukersättning reduceras bostadstillägget med den ökade inkomsten som pensionen ger. Har du änkepension minskar denna med den inkomstpension som du tar ut.
  Yrkesskadelivränta reducerar din allmänna pension så den pension som du får kan bli lägre än de prognoser du fått i ditt orange kuvert.
  Har du frågor om hur andra ersättningar påverkas av tidigt uttag av den allmänna pensionen, kontakta Pensionsmyndigheten.Från 65 års ålder har du rätt till garantipension om du har haft låg eller ingen inkomst. Om du väljer att ta ut pensionen vid 61 års ålder, vilket ger en lägre pension, kompenseras du inte med en högre garantipension när du fyller 65 år.
  En del inkomstprövade pensionsförmåner, exempelvis bostadstillägg till pensionärer, kan påverkas om du har sparat kapital.


Bosatt utomlands

Frågor och svar om att vara pensionär utomlands.

 • När på året skickas levnadsintygen ut?
  Levnadsintygen skickas som regel ut under hösten. Du hittar informationen i den utfällbara rutan "När kommer levandsintyget till dig?" på sidan Levnadsintyg.

 • Vad händer om jag har garantipension och flyttar utanför EU?
  Din garantipension dras in.   Den del av den allmänna pensionen som du själv tjänat in till genom arbete (inkomst- premie- och tilläggspension) behåller du även om du flyttar utomlands. Den del av den allmänna pensionen som vissa får för att de haft liten eller ingen arbetsinkomst (garantipension) bekostas genom skattemedel och kan inte tas med till länder utanför EU.Garantipension
  Pension du kan ta med utomlands


 • Vad händer om Pensionsmyndigheten inte får in ditt levnadsintyg?
  Om Pensionsmyndigheten inte inom 105 dagar, efter det att det första årliga levnadsintyget skickades ut, får in ett korrekt ifyllt levnadsintyg slutar Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan att betala ut din förmån.

 • Vad ska jag göra när jag får mitt levnadsintyg?
  Det är viktigt att du läser igenom informationen som bifogas levnadsintyget. När du fått ditt levnadsintyg söker du upp en av de godkända myndigheterna eller institutionerna, skriver under intyget och visar din legitimationshandling. Tjänstemannen hos berörd myndighet eller institution skriver under och stämplar levnadsintyget. Därefter skickar du intyget i bifogat svarskuvert till:Pensionsmyndigheten
  Levnadsintyg
  FE 1
  SE-106 44 Stockholm
  Sweden
  När intyget kommer till Pensionsmyndigheten kontrollerar vi det. Är det korrekt ifyllt och bekräftat så kommer din förmån att fortsätta betalas ut som vanligt. Om det inte kommer in något intyg inom 45 dagar skickar vi en påminnelse tillsammans med ett nytt levnadsintyg. Det är viktigt att du använder originalintyget. Om levnadsintyget inte skickas in inom angiven tid kommer din förmån inte längre att betalas ut.

 • Vad ska jag göra om jag inte fått något levnadsintyg?
  Om du inte har fått något levnadsintyg beror det oftast på att du har bytt adress och glömt att meddela Pensionsmyndigheten om detta. Kontakta Pensionsmyndighetens kundservice, så får du hjälp med ett nytt levnadsintyg.

 • Varför får jag ha kvar garantipensionen om jag bosätter mig inom EU/EES?
  För att EU:s regler på socialförsäkringsområdet säger att pensioner som man har rätt till när man bor i Sverige måste betalas ut om man är bosatt inom EU. Bakgrunden till det är att man inom EU vill åstadkomma fri rörlighet för medborgarna.

 • Varför får jag inte ha kvar min garantipension om jag flyttar utanför EU/EES?
  Eftersom staten betalar för garantipensionen har man i lagstiftningen bestämt att den bara ska betalas ut inom EU eller länder som Sverige har ett avtal med. Den allmänna pensionen består av två delar, dels inkomst- premie- och tilläggspension som man tjänat in genom arbete under livet och som man själv har betalat avgifter för, dels garantipension som man får utan att ha arbetat och som staten bekostar med skattemedel. Garantipensionen är ett grundskydd för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet.Garantipension

 • Vem får skriva under levnadsintyg om du inte kan ta dig till en godkänd institution?
  Om du inte kan besöka någon av de angivna institutionerna, till exempel vid sjukhusvistelse eller motsvarande kan Pensionsmyndigheten i speciella fall godkänna levnadsintyget om det är intygat av en läkare eller liknande. I övrigt finns inga undantag från reglerna. Kontakta gärna Pensionsmyndigheten, telefon + 46 498 200 700 , om du har frågor om detta. Normalt kan en svensk ambassad, ett svenskt konsulat, en utländsk socialförsäkringsinstitution, notarius publicus, en utländsk polismyndighet eller en utländsk registerförande befolkningsmyndighet skriva under ditt svenska levnadsintyg.

 • Vilka regler gäller för levnadsintyget?
  Frågan om levnadsintyg är reglerad genom en bestämmelse i socialförsäkringsbalken, SFS 2010:110. I 110 kap. 15 § socialförsäkringsbalken står det "För utbetalning av en förmån utomlands får det krävas bevis om att rätten till förmånen består ."
   
  I Pensionsmyndighetens föreskrifter (PFS 2012:2) om levnadsintyg regleras vilka institutioner som godtas som intygslämnare att en person som är bosatt utomlands lever.


 • Vilken pension får jag ta med mig när jag flyttar utomlands?
  Oavsett var i världen man bosätter sig har man rätt att få ut den del av pensionen som man själv tjänat in till. Garantipensionen, som är ett skattefinansierat grundskydd för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet, kan man däremot normalt inte ta med sig om man flyttar utanför EU.Den allmänna pensionen består av två delar, dels inkomst- premie- och tilläggspension, som man tjänat in genom arbete under livet och som man själv har betalat avgifter för, dels (för vissa) garantipension som staten betalar ut.Garantipension


Rådgivnings-, förvaltnings- och försäkringstjänster för allmän pension

Frågor och svar om förvaltnings- och rådgivningstjänster för den allmänna pensionen.

 • Försäkringsrådgivarna erbjuder efterlevandeskydd. Finns det i den allmänna pensionen också?
  Nej. Det finns inget efterlevandeskydd för inkomstpensionen. Om du avlider fördelas din pensionsbehållning på de efterlevande personerna i din åldersgrupp. Däremot kan du teckna ett efterlevandeskydd i samband med att du börjar ta ut din premiepension. Det efterlevandeskydd som försäkringsrådgivarna erbjuder innebär att pengarna går till de närmast efterlevande om du avlider. Efterlevandeskyddet i försäkringen är förstås inte gratis.

 • Har försäkringsrådgivarna något med den allmänna pensionen att göra?
  Nej. Försäkringsrådgivare är privata företag som drivs i vinstsyfte. Mot en avgift erbjuder de sig att placera din framtida pension i olika typer av försäkringslösningar. Deras verksamhet är inte en del av den allmänna pensionen och har därför ingenting med Pensionsmyndigheten att göra. Försäkringsrådgivarnas tjänster har därför heller inget med premiepensionsfonderna att göra.

 • Jag är kund hos ett förvaltningsföretag, hur gör jag för att ändra eller avsluta min förvaltningstjänst?
  Du kan ringa förvaltningsföretagets kundtjänst, gå in på ett kontor, skicka e-post eller kontakta förvaltningsföretaget via deras webbplats.

 • Samarbetar Pensionsmyndigheten med förvaltningsföretag?
  Vi har inget samarbete med förvaltningsföretag som ringer upp pensionssparare och säljer olika extratjänster i anknytning till ditt premiepensionssparande. Inte heller bedriver vi som myndighet den typen av verksamhet själva.

 • Vad gör du om någon vill sälja tjänster till dig och utger sig för att samarbeta med Pensionsmyndigheten?
  Vi har inget samarbete med rådgivningsföretag som ringer upp pensionssparare och säljer olika extratjänster i anknytning till ditt premiepensionssparande. Inte heller bedriver vi som myndighet den typen av verksamhet själva.Ta reda på vem som egentligen ringer. Du kan även be om att få telefonnummer och företagsnummer till bolaget. Har du  frågor kring eller klagomål på de telefonsamtal du fått kan du vända dig till Finansinspektionen eller Konsumentverket.Om du lämnat ut din personliga kod och ångrar dig bör du ta kontakt med företaget och avbeställa tjänsten. Om du inte är säker på vem som kontaktat dig så vänta tills du får ett inbetalningskort eller på annat sätt ombeds betala en avgift. Då får du veta vad företagen heter och vart du ska vända dig.Det räcker alltså inte att du byter personlig kod själv hos oss, utan du måste alltid avbeställa tjänsten hos bolaget som du anlitat.

 • Vad kan man kräva av rådgivaren?
  Det finns långtgående krav på vilken kompetens en rådgivare ska ha, vilket innebär att han ska ha kunskap om hur pensionssystemet fungerar och han ska kunna svara på vad det innebär för dig att ta ut din allmänna pension i förtid.I de bestämmelser som Finansinspektionen har kring rådgivning står det bland annat att den personal som lämnar råd ska känna till innehållet i relevanta lagar och regler med utgångspunkt från rådgivningens inriktning, omfattning och svårighetsgrad.Rådgivaren ska:
  • Ta reda på och dokumentera hur din privatekonomi ser ut och om det innebär några risker med att ta ut pensionen. Detta innebär att dina ekonomiska eller andra för rådgivningen väsentliga förhållanden ska dokumenteras genom att exempelvis dina familjeförhållanden, inkomst, förmögenhet, utgifter, skulder och försäkringssituation anges.
  • Dokumentera de råd som du får. Vid dokumentation av dina syften med pensionsuttaget och placeringen bör även din placeringshorisont noteras.
  • Konsumentens inställning till olika grader av risk och totala riskbenägenhet ska dokumenteras.
  • Även din kunskap om risken med den rekommenderade placeringen ska dokumenteras.
  Pensionsmyndighetens uppfattning är att rådet att ta ut allmän pension för att placera den för senare uttag i annan form, vanligen tidsbegränsat uttag med efterlevande skydd, är ett råd som fordrar mycket omfattande analys. Detta eftersom rådet avser ett byte av en viss typ av finansiell tillgång (den allmänna pensionen) till en annan form av finansiell placering. Om du inte känner dig nöjd med rådgivarens kompetens kan du anmäla företaget till Finansinspektionen. Om du som konsument inte är nöjd med en rådgivningstjänst kan du vända dig till Konsumentverket.

 • Vad ska jag tänka på om jag tar ut min pension och placerar pengarna genom en försäkringsrådgivare?
  Pensionsmyndigheten kan inte ta ställning till hur du ska hantera din privatekonomi. Du måste själv bedöma risken med denna typ av placering av ditt pensionskapital. Du bör tänka på att det är som vilken placering som helst. Det vill säga att avkastningen kan variera och att försäkringsrådgivarna tar betalt för sina tjänster. Det försäkringsbolag som du placerar i tar också en årsavgift. Det du bör göra är att ta reda på hur ett tidigt uttag av din allmänna pension påverkar din privatekonomi i alla år som pensionär. Det är särskilt viktigt att ta reda på hur din ekonomi ser ut när du fyllt 70 år och åren därefter. I dina beräkningar bör du också ta hänsyn till den förväntade avkastningen och vilka skatteeffekter det blir.Tänk på att
  Det förtida uttaget minskar storleken på din allmänna pension för resten av livet. Avkastningen i den privata försäkringslösningen kan variera så det är inte alltid säkert att du får den avkastning du räknat med.
  Tänk också på att
  Den uttagna pensionen läggs till lönen när inkomstskatten beräknas vilket kan göra att skatten på den uttagna pensionen kan bli högre än du räknat med.
  När sedan din pension betalas ut från försäkringen påverkar den ett eventuellt bostadstillägg.
  Att ta ut sin pension tidigt och placera i en privat försäkringslösning är i stort ett kalkylerande med hur länge du kommer att leva. Det kan löna sig att ta ut pensionen tidigt om man tror att man inte kommer att leva så länge, och det kan vara en (mycket) dålig affär om man lever länge. Att hantera sin pension på detta sätt leder i många fall till att du kommer att ha höga inkomster under dina tio första år som pensionär mellan 65 — 75 år. Från 75 år försvinner i många fall utbetalningen av denna försäkring. Samtidigt minskar många tjänstepensioner vid 70 års ålder. Att placera sin pension i denna typ av fondförsäkring förutsätter att tillväxten i fonden måste vara större än både den tillväxt som skulle skett av ditt pensionskapital om du inte hade tagit ut det och den minskning som sker av din framtida pension. I vissa fall kan det också behöva kompensera för skatteeffekter. Det viktiga är att du får en utförlig kalkyl från rådgivaren, det kan också vara bra att stämma av kalkylen med någon oberoende person.

 • Vad är en förvaltningstjänst?
  Ett företag som erbjuder sig att mot en avgift förvalta ditt premiepensionssparande. Pensionsmyndigheten samarbetar inte med förvaltningsbolagen.

 • Är det en bra idé att anlita ett rådgivningsföretag?
  Pensionsmyndigheten kan inte ta ställning till om du ska anlita ett rådgivningsföretag. Om du funderar på att göra det kan det dock vara bra att tänka på att för att det ska löna sig för dig måste företagets fondval ge en värdeökning som är större än den värdeökning som dina egna fondval skulle ha gett. Den extra värdeökningen måste minst motsvara den avgift som rådgivningsföretaget tar ut.

 • Är försäkringsrådgivarnas verksamhet laglig?
  Rådgivningsföretaget som erbjuder förvaltningstjänster måste ha tillstånd för sin verksamhet av Finansinspektionen. På Finansinspektionens webbplats kan du ta reda på om ett företag har ett sådant tillstånd. Det finns en omfattande reglering av hur rådgivningen ska gå till och vilken kompetens som rådgivarna ska ha. De ska också dokumentera de råd som du får. Du har rätt att ta del av den dokumentation som de gör i samband med rådgivningen.Om du inte känner dig nöjd med rådgivarens kompetens kan du anmäla företaget till Finansinspektionen. Om du som konsument inte är nöjd med en rådgivningstjänst kan du vända dig till Konsumentverket.

Pensionsprognos

 • Kan jag påverka storleken på min pension?
  Hur stor pension du får beror på din livsinkomst. Det innebär att ju längre tid du arbetar och ju högre lön du har, desto större blir pensionen. Det innebär också att alla avbrott i ditt arbetsliv gör att pensionen blir mindre som till exempel om du tar tjänstledigt, arbetar deltid eller arbetar utan att deklarera dina inkomster. Om du fortsätter arbeta några år istället för att ta ut pension ökar du din framtida pension. För varje ytterligare år du arbetar beräknas den allmänna pensionen öka med 7-8 procent (gäller inte alltid för dem som har garantipension eller garantitillägg).Du kan också se över ditt premiepensionssparande och se hur dina fonder utvecklats och se till att du valt fonder med låga avgifter.
   
  Var medveten om att din pension även beror på faktorer du inte kan påverka, som Sveriges ekonomiska utveckling och den generella löneutvecklingen i samhället.


 • Hur vet jag att alla delar av min pension finns med i pensionsprognosen?
  Prognosen innehåller information om hela din allmänna pension och de flesta kollektivavtalade tjänstepensioner. Tänk på att du kan få tjänstepension från flera olika håll, om du arbetat inom olika avtalsområden. Kontrollera att tjänstepension från alla dina tidigare arbetsgivare finns med i prognosunderlaget. Om någon tjänstepension saknas kan du själv lägga till uppgifter. Kontakta arbetsgivaren eller tjänstepensionsbolaget för att få den information du behöver. Har du ett eget sparande kan det också vara med, men inte alltid. Ibland kan du behöva lägga till ditt egna sparande själv om du vill ha med det i din prognos.

 • Varför kan jag inte göra en pensionsprognos?
  Du kan inte göra en pensionsprognos om du:
  • har skyddad identitet
  • saknar inkomstpensionsbehållning
  • har fört över pensionsrätter till annat land. • Varför blir inte beloppet i min pensionsprognos större när jag väljer senare uttag?
  För de som har garantipension eller garantitillägg är det inte säkert att en senare pensionsålder ger en högre pension. Garantitillägget reduceras med hela den ökade inkomstgrundade pensionen vid den alternativa pensionsåldern. Det innebär att den som har garantitillägg inte tjänar någonting på en senare pensionsålder förrän hela garantitillägget är borta.

  Kontakta vår kundservice för att få veta mer om vad som gäller i ditt fall


 • Hur mycket av den längre livslängden måste jag jobba för att pensionens storlek ska vara oförändrad?
  Trots att yngre årskullar behöver arbeta längre för att få lika stor pension som andel av inkomsten som tidigare generationer, kommer de ändå att tillbringa längre tid som pensionärer. Vi behöver alltså inte arbeta hela livslängdsökningen utan bara cirka två tredjedelar.

 • Hur gör jag första gången jag ska göra en pensionsprognos?
  1. Du måste ha e-legitimation eller en personlig kod. Beställer du en kod skickas den hem till dig inom 2-3 vardagar. Läs mer under Beställ kod.

  2. Du loggar sedan in för att registrera dig som användare av pensionsprognosen. Logga in på Dina pensionssidor och klicka på pensionsprognos. Du behöver bara registrera dig en gång.

  3. Efter några dagar får du en bekräftelse via e-post från Min Pension att dina uppgifter har tagits fram. Då kan du logga in och göra din prognos.


 • Vilka aktörer inom pensionsbranschen använder den nya prognosstandarden?
  Standarden är branschgemensam och framtagen av Svensk Försäkring i samarbete med Pensionsmyndigheten. Alla aktörer som står bakom standarden kommer att använda den.Till exempel använder Minpension.se standarden för att beräkna prognoser för hela pensionen. Samma prognoser kan du även se via Alecta, AMF, Handelsbanken, KPA Pension, Länsförsäkringar, Pensionsmyndigheten, Skandiabanken, SPP, SPV och Swedbank.

 • Omfattas alla pensioner av prognosstandarden?
  Standarden för pensionsprognoser omfattar allmän pension, tjänstepension (både kollektivavtalad och individuell) och privat pension.

 • Vem kan gör en pensionsprognos?
  Har du börjat arbeta och betalar skatt eller får andra skattepliktiga ersättningar har du också börjat tjäna in till din allmänna pension. Vilket innebär att du kan göra en prognos.

 • Hur har ni räknat fram siffran i pensionsprognosen?
  Prognosen baseras på de senast registrerade uppgifter som finns hos Minpension.se. Det är uppgifter om vad du hittills tjänat in till dina olika pensionsförmåner och din senast deklarerade inkomst. Vid beräkningen antas att du kommer att ha samma inkomst under åren fram till pensioneringen.För premiepension och flertalet tjänstepensioner, där du själv väljer hur pengarna ska förvaltas, antas en så kallad ”överavkastning” (avkastning utöver inflation och inkomstutveckling) på 2,1 procent. Det motsvarar en real kapitalavkastning före avgifter på 3,9 procent varje år. För premiepensionen antas en avgift på 0,4 procent, medan avgifter varierar för tjänstepensionen beroende på avtalsområde. Att överavkastning används i prognosberäkningen gör att prognosresultatet presenteras i nuvarande pris- och löneläge. Om du själv fyller i antaganden om inkomst, lönetillväxt och avkastning när du gör din prognos, är det i stället de siffrorna beräkningen baseras på.

 • Hur ska jag tolka prognossiffran?
  Prognosen anges i dagens lön- och penningvärde, eftersom det ska vara lätt att förstå vad pensionen kan räcka till om du jämför med den lön du har i dag. Prognosen bortser därför från att både att penningvärdet kan försämras, och att inkomsterna ökar.

 • Är pensionsbeloppet jag ser i pensionsprognosen garanterat?
  Nej. Prognosen är en beräkning, baserat på ett antal antagna förutsättningar. Den ger dig en uppfattning om hur stor din framtida pension kommer att bli, under förutsättning att du behåller ungefär det löneläge du har idag under resten av ditt arbetsliv.Generellt kan man också säga att prognosen blir säkrare ju äldre du är, eftersom beräkningen då baseras mer på kända fakta om vad du har tjänat in och mindre på antaganden om framtida inkomster.

 • Hur ändrar jag e-post för meddelanden om pensionsprognosen?
  Om du vill ändra e-postadress för meddelanden om pensionsprognosen så gör du det när du har loggat in på Mina sidor på minpension.se. Under fliken Mina personuppgifter kan du även ändra namn.

 • Hur påverkar det min tjänstepension om jag jobbar längre?
  Livsvarig tjänstepension påverkas i princip på samma sätt som den allmänna pensionen, det vill säga pensionen blir högre vid ett senare uttag. Däremot tjänar man normalt inte in ny pensionsrätt efter 65 år, vilket gör att effekten blir lägre.För tjänstepensioner som tas ut på fem år blir det i stort sett ingen påverkan.

Skatt

 • Får min arbetsgivare betala lägre avgifter om jag fortsätter att jobba efter att jag fyllt 65 år?
  Ja det är riktigt.Vid arbete från ditt 66:e levnadsår betalar din arbetsgivare enbart ålderspensionsavgiften på 10,21 procent på din bruttolön. Utöver det tillkommer en särskild löneskatt på 6,15 procent som infördes 2016. Det innebär att din arbetsgivare betalar 16,36 procent i skatter och avgifter.

  För yngre arbetstagare är arbetsgivaravgiften 31,42 procent.


 • Hur påverkas skatten när jag tar ut allmän pension?
  När du tar ut den allmänna pensionen betalar du skatt på den precis som på lönen. Skatteverkets webbplats kan du få mer information om skatter. Tänk också på att skatten på pensionen är högre än skatten på motsvarande arbetsinkomst.

 • Hur ser jag till att jag inte betalar för lite skatt det år jag börjar ta ut pension?
  För att du ska få rätt skatt det år du tar ut din pension är det viktigt att begära jämkning hos Skatteverket. Skatteuttaget från den månad du tar ut pension kan annars bli alldeles för lågt i förhållande till din totala årsinkomst.Din tidigare arbetsgivare drog nämligen skatt, som om du skulle haft din lön under hela året och Pensionsmyndigheten kommer, om du inte begär jämkning, att dra skatt som om du haft din pension under hela året.Även under din tid som pensionär kan det vara viktigt att begära jämkning, speciellt om du har inkomster från flera håll.

 • Jag gick i pension förra året och mitt deklarationsbesked som jag fått i år står det att jag betalat in alldeles för lite skatt. Hur kan det ha blivit så?
  När du får pension så får du den från flera håll, dels från staten men också från dina gamla arbetsgivare. När den preliminära skatten dras på din pension görs det skatteavdraget hos var och en av dem som betalar ut pengar till dig.  Pensionsmyndigheten, tidigare Försäkringskassan, drar skatt enligt den skattetabell som gäller i den kommun där du bor och det grundavdrag som gäller för dig ingår i tabellen. Tjänstepensionsföretagen drar normalt 30 procent i skatt. I din deklaration finns en skatteuträkning där all preliminärt inbetald skatt lagts samman och avräknas mot den slutliga skatten. 
  Läs mer om statlig inkomstskatt på Skatteverkets hemsida.
  Vad kan göra för att slippa det här?I årets deklaration kan du inte göra något. Men om du vill slippa kvarskatt nästa år bör du se till att det dras en högre preliminär skatt på dina pensionsinkomster i fortsättningen. Det bästa är att du begär att det dras en högre skatt på den pensionsinkomst som är högst.
  Vill du att högre skatt dras på tjänstepensionen eller på din privata pensionsförsäkring får du vända dit till det bolag som betalar ut den pensionen. Du kan också ansöka om jämkning av skatten hos Skatteverket. Dit kan du också vända dig om du vill ha mer information i denna fråga.
  Vill du att Pensionsmyndigheten drar högre skatt kan du anmäla det via vårt formulär.

 • Jag har begärt jämkning av min skatt, men nu dras det för lite skatt ändå.
  Då får du be om en ny jämkning. Det gör du hos Skatteverket. Om du har en e-legitimation kan du ansöka elektroniskt på Skatteverkets webbplats. Där finns även blanketter att fylla i och skriva ut för den som saknar en e-legitimation. Blanketter hittar du även på Skatteverkets servicekontor.

 • Kommer skatten på min pension att bli lägre om jag väntar med att ta ut den?
  Ja skatteavdraget blir lägre på pension från ditt 66:e levnadsår.Exempel:
  Två personer har båda en pension på 180 000 kronor per år. En av dem tar ut sin pension vid 62 års ålder medan den andra väntar med sitt uttag till 66 års ålder. Skillnaden i nettopension mellan de två pensionärerna blir då cirka 900 kronor per månad.
  Orsaken är det förhöjda grundavdraget för den äldre pensionären.

 • Om jag tar ut pension vid 61 års ålder och ändå fortsätter att arbeta, får jag jobbskatteavdrag på både lön och pension?
  Nej, du får bara jobbskatteavdrag på din lön, inte på pensionen.

 • Stämmer det att jag får betala lägre skatt om jag fortsätter jobba efter 65 års ålder?
  Ja, skatteavdraget blir lägre, men först från ditt 66:e levnadsår. Om du fortsätter arbeta och väntar med att ta ut pension kan du även tjäna in nya pensionsrätter vilket ger en högre framtida pension.Exempel:
  Två personer har båda en arbetsinkomst på 180 000 kronor per år. Den ena är 62 år och den andra är 66 år. Skillnaden i nettoinkomst mellan den yngre och den äldre inkomsttagaren blir då cirka 1 600 kronor per månad.
  Orsaken är dels det dubbla jobbskatteavdraget och dels det förhöjda grundavdraget för den äldre inkomsttagaren.

Orange kuvertet

 • Hur avbeställer jag orange kuvertet på papper?
  Logga in på Dina pensionssidor med pinkod, e-legitimation eller Mobilt BankID. Välj Orange kuvertet i menyn. Scrolla ned på sidan och klicka i rutan om avbeställning av orange kuvertet. Avbeställningen måste du göra före 15 december för att den ska gälla för kommande år.
  Orange kuvertet skickas ut första kvartalet varje år.

  För att du ska kunna avbeställa pappersutskicket är det obligatoriskt att ange en e-postadress. Du kommer sen att få en avisering om att orange kuvertet finns tillgängligt till din registrerade e-postadress. Kom ihåg att du är ansvarig för att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade så att informationen når dig!


 • Hur beställer jag en kopia av mitt orange kuvert?
  Du kan beställa en kopia av innehållet i ditt orange kuvert här på webbplatsen eller kontakta vår kundservice.Kopior av innevarande års orange kuvert kan tidigast skickas ut cirka en vecka efter ordinarie utskickstid. Kopior av tidigare årsbesked kan bara beställas via kundservice.Beställ kopia

 • Hur många års orange kuvert kommer att finnas tillgängliga på webben?
  Det kommer att finnas två års orange kuvert på Dina pensionssidor. Exempel: När årsbeskedet för 2015 läggs upp kommer inte årsbeskedet för 2013 att vara tillgängligt.

 • Hur spärrar jag min kod?  
  Du spärrar koden genom att trycka in fel kod tre gånger när du ska logga in på webben eller genom att ringa till vår kundservice.

 • Hur vet jag när ett nytt orange kuvertet finns tillgängligt på webben?
  Om du har registrerat att du i fortsättningen inte vill ha ett kuvert hem i brevlådan så kommer vi att skickar ett e-postmeddelande till dig på den e-postadress som du angett. Det får du när ett nytt årsbesked finns tillgängligt. Du loggar då in på Dina pensionssidor och hittar det under Orange kuvertet .

 • Jag har en gammal personlig kod men har även fått en ny i orange kuvert. Vilken kod gäller?
  Om du inte har ändrat den gamla personliga koden till en egen, så är det den nya som gäller. 

 • Jag vill avbeställa orange kuvertet på papper. När är sista dag att anmäla det?
  Senast 15 december behöver du avbeställa ditt årsbesked på papper för nästkommande år. Utskicken av orange kuvert pågår normalt från januari till mars varje år.

 • Jag vill ha orange kuvertet som pappersutskick med vanlig post igen. Hur gör jag?
  Logga in på Dina pensionssidor med pinkod, e-legitimation eller Mobilt BankID. Välj orange kuvertet i menyn. Scrolla ned på sidan och fyll i alternativet att få orange kuvert via post.

 • Jag vill varken ha orange kuvertet per post eller en avisering via e-post om att ett nytt årsbesked finns på webben. Går det att välja bort utskicket?
  Nej, orange kuvertet och årsbeskedet innehåller så kallad pliktinformation som Pensionsmyndigheten måste skicka ut enligt lag. Det handlar bland annat om pensionsrätter som du kan begära överprövning av.

 • Kan jag få hjälp av kundservice att avbeställa orange kuvertet?
  Nej, du måste själva logga in på Dina pensionssidor med pinkod, e-legitimation eller Mobilt BankID.

 • När kommer det orange kuvertet?
  Orange kuvertet skickas normalt ut från mitten på januari till mitten på mars. För aktuell utskicksordning se När kommer orange kuvertet?

 • Vad kan jag göra med min personliga kod som jag fått i det orange kuvertet? 
  Du kan logga in här på vår webbplats och/eller på minpension.se och se din intjänade pension och göra en prognos för din framtida pension.På vår webbplats kan du även se årsbeskedet för din allmänna pension (det orange kuvertet) och välja om du vill ha årsbeskedet utskickat via vanlig post eller med e-post.

  Du kan även se vilka fonder du har i din premiepension och byta den personliga koden. Du kan däremot inte byta fonder när du är inloggad med personlig kod, för det behöver du e-legitimation eller Mobilt BankID.


 • Vad är en alternativ pensionsålder?
  En alternativ pensionsålder för varje årskull beskriver hur mycket längre vi behöver arbeta på grund av den stigande medellivslängden, om vi vill ha lika stor pension, mätt som andel av slutlönen, jämfört med pensionen vid en oförändrad medellivslängd. Alla som är yngre än 65 år och som inte gått i pension kommer i det orange kuvertet att få en alternativ pensionsålder. Läs mer om pensionsålderns betydelse

 • Var placeras pengarna i inkomstpensionen?
  De pensionsavgifter som betalas in till inkomstpensionen placeras egentligen inte någonstans. Inkomstpensionen är ett så kallat fördelningssystem, vilket innebär att ett års avgiftsinkomster används för att betala samma års pensioner. I den mån det uppstår ett överskott förvaltas de pengarna av AP-fonderna.
   
  Utvecklingen av inkomstpensionen beror alltså inte på börsutvecklingen utan är i stället kopplad till ett inkomstindex som är ett mått på utvecklingen av genomsnittsinkomsten i Sverige. Det innebär att när löntagarnas realinkomster ökar så ökar värdet på inkomstpensionspengarna i samma takt. Det innebär också att oberoende av när i livet en pensionsavgift har betalats in till inkomstpensionen så har den samma relativa värde, det vill säga ger samma standard för pengarna.
   
  Det som kan påverka inkomstpensionen utöver inkomstutvecklingen är den så kallade balanseringen. Balanseringen innebär att om pensionssystemets skulder är större än tillgångarna så påverkas indexeringen så att pengarna i inkomstpensionen utvecklas i en lägre takt än genomsnittsinkomsten och kan även minska, vilket är vad som hänt de två senaste åren.
   
  Pensionssystemets tillgångar, som påverkar balanseringen, består av avgiftsinkomster och de pengar som finns i AP-fonderna. Avgiftsinkomsterna motsvarar ungefär 90 procent av tillgångarna och pengarna i AP-fonderna enbart ca 10 procent. Utvecklingen på börsen, som påverkar värdet av pengarna i AP-fonderna, påverkar alltså värdet av pengarna i inkomstpensionen enbart om balanseringen är aktiverad, det vill säga när pensionssystemets skulder är större än tillgångarna. Och även då har börsutvecklingen en mycket begränsad effekt eftersom det är en liten del av tillgångarna.


 • Varför får jag ett orange kuvert varje år?
  Alla som är födda 1938 och senare, både de som fortfarande arbetar och tjänar in till sin pension och de som har börjat ta ut sin pension får ett orange kuvert varje år. Kuvertet innehåller ett årsbesked om din inkomstpension och din premiepension. Du som inte har tagit ut din pension får information om hur mycket du hittills har tjänat in till din pension. Där finns också en prognos över hur stor din allmänna pension kan bli. Om du redan börjat ta ut din allmänna pension innehåller kuvertet ett årligt utbetalningsbesked.Enligt bestämmelserna i enlighet med den allmänna pensionssystemet som beslutades av riksdagen 1998 ska:
  • pensionssparare ska få grundläggande kunskaper om hur systemet fungerar och vilka konsekvenser det får för den egna pensionen.
  • dels få allmän information om hur det reformerade ålderspensionssystemet är uppbyggt och fungerar
  • och dels få individuell information om sin intjänande pensionsrätt och hur stor den framtida ålderspensionen beräknas bli.


 • Är det någon skillnad på årsbeskedet på papper och årsbeskedet på webben?
  Årsbeskeden är identiska förutom att adressen är borttagen från PDF-filen för årsbeskedet på webben. Uppgifterna är borttagna för att Pensionsmyndigheten skyddar kundsekretessen.

Om inloggning

Om webbplatsen

 • Hur skaffar jag Mobilt BankID?
  Information om hur du skaffar Mobilt BankID hittar du på www.bankid.com

 • Jag bor utomlands och har inte tillgång till e-legitimation. Hur gör jag för att byta fonder?
  Du kan beställa en blankett för fondbyte via vår webbplats eller från kundservice. Blanketten skickas till din folkbokföringsadress. Du kan även bli kund hos en svensk bank och få e-legitimation via internetbanken.

 • Jag bor utomlands och har inte tillgång till e-legitimation. Hur gör jag för att byta fonder?
  Du kan beställa en blankett för fondbyte via vår webbplats eller från kundservice. Blanketten skickas till din folkbokföringsadress. Du kan även bli kund hos en svensk bank och få e-legitimation via internetbanken.

 • Jag har ingen dator, så jag kan inte logga in. Vad gör jag då?
  Du kan ringa vår kundservice eller använda vår självbetjäningstjänst på nummer 0771-776 776. Där kan du ställa dina frågor, beställa blanketter eller personlig kod. Om du har tillgång till en mobiltelefon så kan du sköta fondbyten med den via vår app eller Mobilt BankID som fungerar till smarta telefoner och surfplattor baserade på Android, Apples iOS och Windows 8.Du kan också göra fondbyten via blankett som du beställer via Pensionsmyndighetens webbplats eller från kundservice.Våra Servicekontor kan också hjälpa dig med vissa saker som du vill beställa via dator.

 • Jag valde att avbryta inloggningen i min webbläsare och nu när jag vill logga in igen står det att jag har en pågående inloggning. Varför det?
  När du har skrivit in ditt personnummer och loggat in väntar Mobilt BankID i 3 minuter på att du ska ange din säkerhetskod. Om du under denna tid avbryter inloggningen och sen försöker logga in igen får du ett meddelande om att inloggning pågår. Har du avbrutit din inloggning men vill logga in igen behöver du vänta cirka 3 minuter innan du loggar in igen.

 • Kan jag få svensk e-legitimation om jag är bosatt utomlands?
  Ja. Du måste ha ett svenskt personnummer för att kunna skaffa e-legitimation. Utfärdaren kan ha ytterligare regler, som till exempel att du måste vara 18 år. Om du bor i utlandet, men har svenskt personnummer och ett konto i en svensk bank, kan du hos många banker logga in på din internetbank och beställa eller ladda ned en e-legitimation. Om du bor i utlandet och har ett svenskt personnummer, men inte har ett konto i en svensk bank måste du fysiskt besöka en utfärdare för att kunna identifiera dig och beställa en e-legitimation. Vänd dig alltid direkt till utfärdare av e-legitimation för att få veta exakt vilka regler som gäller.

  Du kan bli kund hos till exempel Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea om du har ett svensk personnummer. Det kostar inget att vara kund i internetbanken.


 • Kan jag få svensk e-legitimation om jag är bosatt utomlands?
  Ja. Du måste ha ett svenskt personnummer för att kunna skaffa e-legitimation. Utfärdaren kan ha ytterligare regler, som till exempel att du måste vara 18 år. Om du bor i utlandet, men har svenskt personnummer och ett konto i en svensk bank, kan du hos många banker logga in på din internetbank och beställa eller ladda ned en e-legitimation. Om du bor i utlandet och har ett svenskt personnummer, men inte har ett konto i en svensk bank måste du fysiskt besöka en utfärdare för att kunna identifiera dig och beställa en e-legitimation. Vänd dig alltid direkt till utfärdare av e-legitimation för att få veta exakt vilka regler som gäller.

  Du kan bli kund hos till exempel Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea om du har ett svensk personnummer. Det kostar inget att vara kund i internetbanken.


 • Vad innebär Personuppgiftslagen (PUL)?
  Personuppgifter som du lämnar på pensionsmyndigheten.se databehandlas och används för att administrera din allmänna pension. Du har rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Pensionsmyndigheten.
  Mer om PUL


 • Var finns blanketter, broschyrer och informationsmaterial?
  Alla ansökningsblanketter, broschyrer och faktablad hittar du under Blanketter och broschyrer. Du kan också använda vår sökfunktion och titta under fliken Blanketter och broschyrer.

Om Pensionsmyndigheten

 • Kan jag få träffa någon för att prata om pensionsfrågor?
  Du kan inte besöka Pensionsmyndighetens kontor för att få hjälp med ditt ärende, men vi har tillsammans med Försäkringskassan och Skatteverket ett samarbete på lokala Servicekontor runt om i Sverige. Där kan du få svar på frågor om pension, socialförsäkring och skatter. Läs mer under Servicekontor.Hitta ditt närmaste servicekontor

 • Vad kostar det att ringa till kundservice från Sverige och utlandet?
  Hur mycket ett samtal till 0771-776 776 kostar beror på den ordinarie samtalstaxan i respektive land (beroende på vilket avtal kunden har med sin operatör).

 • Vart vänder jag mig om jag har bytt namn och/eller adress?
  Om du ändrat namn eller adress anmäler du det inte till oss utan till Skatteverkets folkbokföring. De ändrar då adressuppgifterna och skickar vidare dessa till ett antal myndigheter.Pensionsmyndigheten registrerar inte adressändringar eller personuppgifter på egen hand, utan använder samma adressregister som Försäkringskassan. Därför kan det dröja några dagar innan Pensionsmyndigheten har din nya adress.Flyttar du utomlands anmäler du det första gången till Skatteverket. Flyttar du sedan mellan två utlandsadresser behöver du anmäla det till oss. Skicka dina nya adressuppgifter och ditt svenska personnummer i ett egenhändigt undertecknat brev till: Pensionsmyndigheten
  106 44 Stockholm
  Sweden
  Att meddela ny utlandsadress är viktigt så att information om dina pensionspengar kan nå fram till dig.

FAQ in English

Frequently asked questions about pension.
FAQ in English

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem