Sök på Pensionsmyndigheten

Logga in på Dina pensionssidor
 

Vad är garantipension?

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen och är statligt finansierad.

Staten finansierar garantipensionen

Garantipensionen är ett grundskydd för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet.

Vem får garantipension?

Du kan ha rätt till garantipension om du:

  • har fyllt 65 år
  • har låg eller ingen inkomstgrundad pension.

För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40 för varje år som saknas.
Läs mer under Garantipension ger grundtrygghet, Garantipensionens storlek och vad som gäller om du har garantipension och flyttar utomlands.

Annan pension kan minska din garantipension

Garantipensionen blir också lägre om du har inkomstgrundad pension. Garantipensionen minskas med din inkomstpension, tilläggspension, änkepension eller viss utländsk pension. Den utbetalda premiepensionen minskar inte garantipensionen. Istället räknas inkomstpensionen upp så att den motsvarar även premiepensionen genom att inkomstpensionen beräknas utifrån all intjänad pensionsrätt.

Särskilda regler för garantipension gäller för de som är födda 1937 år och tidigare.
Läs mer under Garantipension för födda 37 och tidigare.

Fråga oss på Facebook

På vår Facebooksida kan du snabbt och enkelt få svar på dina frågor om pension.

Besök oss på Facebooklänk till annan webbplats

Ring kundservice


0771-776 776