Sök på Pensionsmyndigheten

Logga in på Dina pensionssidor
 

Garantipension ger grundtrygghet

Garantipensionen är den del av det svenska pensionssystemet som ger grundtrygghet för den som saknar eller har låg inkomstgrundad pension. Den baseras på antal bosättningsår i Sverige.

Har du aldrig haft några arbetsinkomster i Sverige som du betalat skatt för får du ingen inkomstgrundad pension. Hela din pension kommer då att bestå av garantipension. Har du en låg inkomstgrundad pension får du garantipensionen som ett tillägg till den intjänade pensionen.
Garantipensionens storlek beror också på hur länge du har bott i Sverige.

Bosättning ger rätt till garantipension

För att du ska få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40 för varje år som saknas. Har du till exempel bott 27 år i Sverige får du 27/40 av garantipensionen. Är du född efter 1976 är det dock inte alltid som du får räkna med åren före ditt 25:e levnadsår.

Garantipensionen kan betalas ut från och med den månad du fyller 65 år.

Undantag för dig som bott i annat EU-land

Du måste ha bott minst tre år i Sverige för att ha rätt till garantipension. Om du bott i Sverige kortare tid, men minst ett år, kan du få räkna med tid som du bott i ett annat EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz för att komma upp i tre års bosättningstid.

Undantag för dig som kommit till Sverige som flykting

Om du har kommit till Sverige och fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande kan du i vissa fall också få räkna med en del av bosättningstiden i ditt hemland. På så vis kan du få högre garantipension än vad bara din bosättningstid i Sverige ger.

 

Hur mycket får du?


En ogift person får 7 899 kronor i månaden i full garantipension 2015. Samma siffra för en gift person är 7 046 kronor.

Fråga oss på Facebook

På vår Facebooksida kan du snabbt och enkelt få svar på dina frågor om pension.

Besök oss på Facebooklänk till annan webbplats

Ring kundservice


0771-776 776