Generation funds

A generation fund is designed for savers in a specific age group. Generation funds are designed to include the highest proportion of shares when there is a long time to go until retirement. As you approach retirement age, the money is moved gradually over from equities to interest-bearing securities.

Generation funds may be pure equity funds, bond and money market funds, or mixed funds, depending on the age group that the fund is designed for. A generation fund switches automatically from equities to interest-bearing securities as you approach retirement age.
 
The objective of a generation fund is that your risk level should be lower when your savings period is short, and that it should be higher when you have many years left to retirement. Generation funds are suitable for those who do not wish to be active in their savings.

Different generation funds have different investment profiles as regards the ratio between equities and interest-bearing securities, as well as between Swedish assets and foreign assets. In addition, the time of reallocation from equities to interest-bearing securities varies.

Generationsfonder

En generationsfond vänder sig till sparare i en viss åldersgrupp. De är konstruerade så att de innehåller mest aktier när det är lång tid kvar till pensionen. I takt med att du närmar dig pensionsåldern, flyttas pengarna stegvis över från aktier till räntebärande värdepapper.

Generationsfonder kan vara rena aktiefonder, räntefonder eller blandfonder, beroende på vilken åldersgrupp som fonden är anpassad för. Generationsfonder skiftar automatiskt över från aktier till räntor när du närmar dig pensionsåldern.

Syftet med detta är att du ska ha en lägre risk när du har en kort spartid kvar, samtidigt som du kan ha en högre risk när du har många år kvar till pension. Generationsfonder kan passa för den som inte vill vara så aktiv i sitt sparande.

Olika generationsfonder kan ha olika placeringsinriktning när det gäller fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper liksom mellan Sverige och utlandet. Dessutom varierar tidpunkten för omfördelningen från aktier till räntor.

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem