How to apply for pension if you live outside Sweden

If you have worked and paid tax in Sweden, you have earned a Swedish pension. You are entitled to the pension even if you live in another country. If you live abroad, the way that you apply to receive a Swedish pension depends on the country. Follow the instructions below in order to receive your pension as fast as possible.

Applying for a pension

You must submit an application if you want to receive a general pension from Sweden. You apply to different places depending on the country you are living in (see below). When you start receiving a pension is up to you. However, you cannot start before the age of 61. Remember to apply well ahead of time — it might take a couple of months to process your application.

If you live in an EU/EEA country

If you are living in an EU/EEA country (see list below), have previously lived or worked in Sweden and have been insured by working in the country where you are presently living, contact the pension authority in that country to apply for a Swedish pension.

EU/EEA/Switzerland countries:

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic 
 • Denmark 
 • Estonia 
 • Finland 
 • France 
 • Germany 
 • Greece 
 • Hungary
 • Iceland
 • Ireland 
 • Italy 
 • Latvia
 • Lichtenstein 
 • Lithuania 
 • Luxembourg 
 • Malta 
 • Netherlands
 • Norway
 • Poland 
 • Portugal 
 • Romania 
 • Slovakia 
 • Slovenia 
 • Spain 
 • Sweden
 • Switzerland
 • UK

If you live in a country outside the EU/EEA with which Sweden has an agreement

If you are living in a country with which Sweden has an agreement, have previously lived or worked in Sweden and have been insured by working in the country where you are presently living, contact the pension authority in that country to apply for a Swedish pension.

Outside EU/EEA:

 • Bosnia and Herzegovina
 • Canada
 • Cape Verde
 • Chile
 • India
 • Israel
 • Morocco
 • Quebec
 • Serbia
 • South Korea 
 • Turkey
 • United States

If you live in a country that is not mentioned above and if you have not worked in your new country of residence

If you are living in a country outside Sweden and have never worked in your new country of residence, contact the Swedish Pensions Agency for information about applying for a Swedish pension. Use application form PM8312 to apply for a Swedish pension.

Widow's pension and child pension

If you are the child or spouse of a deceased person who lived or worked in Sweden, you can apply for a survivor's pension from Sweden even if you have never been there. If you are living in an EU country or country with which Sweden has an agreement and the deceased person worked there, contact the pension authority in that country. Otherwise contact the Swedish Pensions Agency to obtain forms and information about any other certificates that you may need.

If you are the spouse or partner of a person who is deceased and the two of you had children, you should apply for a survivor's pension as soon as possible after their death. The same is true when applying for a child pension.

Hur du ansöker om pension om du bor utanför Sverige

Om du har arbetat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Denna pension har du rätt till även om du bor i ett annat land. För dig som bor utomlands finns det olika sätt att ansöka om svensk pension beroende på var du bor. Om du följer anvisningarna nedan kommer du att få din pension snabbare.

Att ansöka om pension

För att få ut allmän pension från Sverige krävs att du lämnar in en ansökan. Var du ansöker beror på i vilket land du bor, se nedan. Du bestämmer själv när du ska börja ta ut pensionen, dock tidigast från 61 års ålder. Kom ihåg att ansöka i god tid, det kan ta ett par månader innan allt är klart.

Om du bor inom EU/EES

Om du idag bor inom EU/EES, tidigare har bott eller arbetat i Sverige och varit försäkrad genom arbete i det land du bor i nu, ska du kontakta pensionsmyndigheten i landet du bor i för att ansöka om svensk pension. Detta gäller om du bor i något av nedanstående länder.

Länder som ingår i EU/EES/Schweiz:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cyper
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Lichtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Schweiz
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritanien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Om du bor i ett land utanför EU/EES som Sverige har ett avtal med

Om du idag bor i ett så kallat konventionsland (ett land Sverige har avtal med), tidigare har bott eller arbetat i Sverige och varit försäkrad genom arbete i det land du bor i nu, ska du kontakta pensionsmyndigheten i landet du bor i för att ansöka om svensk pension.

Utanför EU/EES:

 • Bosnien Hercegovina
 • Chile
 • Indien
 • Israel
 • Kanada
 • Kap Verde
 • Marocko
 • Quebec
 • Serbien
 • Sydkorea
 • Turkiet
 • USA

Om du bor i ett land som inte nämns ovan och om du inte arbetat i ditt nya bosättningsland

Om du idag bor i ett land utanför Sverige och aldrig har arbetat i ditt nya bosättningsland, kan du kontakta oss på Pensionsmyndigheten för att få information om hur du ska göra för att ansöka om din svenska pension. Du ska använda ansökningsblankett PM8312 för att ansöka om din svenska pension. 

Änkepension och barnpension

Om du är barn eller maka till en avliden person som arbetat eller varit bosatt i Sverige kan du ansöka om efterlevandepension från Sverige, även om du själv aldrig varit där. Om den avlidna personen arbetat i det EU- eller konventionsland ni bor i, kontaktar du pensionsmyndigheten i landet du bor i.

I övriga fall ska du kontakta Pensionsmyndigheten för att få blanketter och information om vilka övriga intyg som behövs.

Om du är maka eller sambo och har barn tillsammans med en avliden person och vill ansöka om efterlevandepension bör du ansöka så snart som möjligt efter dödsfallet. Detta gäller även för ansökan om barnpension.

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem