How you earn your retirement pension

Every year 18.5 percent of your salary and other taxable benefits is set aside for your national retirement pension. 16 percent is set aside for the income pension, where the value of the pension follows earnings trends in Sweden. 

The remaining 2.5 percent of your salary and other taxable benefits go to the premium pension, where you choose funds you wish to invest your money in yourself. You can read more about the funds under the Premium Pension menu option.

In addition to earned income, certain other types of income and benefits give you pension entitlements. Such income is called a pensionable amount or a pension-qualifying amount. You are entitled to a pensionable amount for years spent at home with small children, sickness compensation, activity compensation and higher studies. For the pension entitlements for the years spent with your children to be included in your future pension, you must have at least five years with income from work before you turn 70. Your earnings should be at least two base amounts.

Income ceiling

You can only earn your pension up to a certain income, known as the income ceiling. Income ceiling corresponds to a pensionable amount of 7.5 income base amounts per year.

Så tjänar du in till din pension

Varje år avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen. 16 procent sätts av till inkomstpensionen, där värdet på pensionen följer med inkomstutvecklingen i Sverige.

Resterande 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar går till premiepensionen, där du själv får välja fonder att placera pengarna i. Du kan läsa mer om fonder under menyvalet Premiepension.

Utöver arbetsinkomster ger även vissa andra inkomster och ersättningar rätt till pensionsrätt. De kallas pensionsgrundande belopp. Pensionsgrundande belopp kan du få för år med små barn, sjukersättning eller aktivitetsersättning och högre studier. För att pensionsrätterna för barnår ska kunna räknas med i din framtida pension ska du ha minst fem år med inkomster från arbete innan du fyller 70 år. Inkomsterna ska motsvara minst två inkomstbasbelopp.

Inkomsttak

Du kan enbart tjäna in till din pension upp till en viss inkomst, det så kallade inkomsttaket. Inkomsttaket motsvarar en pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp per år.

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem