Income support for the elderly

Income support for the elderly guarantees that persons with a low pension or no pension at all can maintain a reasonable standard of living.

Income support for the elderly can be obtained by persons with insufficient pension benefits. You can get income support for the elderly only if you have used up all the pension benefits you are entitled to. This applies to persons who receive national retirement pensions and housing support.

Income support for the elderly will be paid from the month in which you turn 65.

You can be eligible for income support if you:

  • Live in Sweden and are 65 years old (you are regarded as living in Sweden if you plan to stay here for at least one year).
  • Receive all the pension benefits that you are entitled to, but you still do not satisfy conditions for a reasonable standard of living.

How to apply for income support for the elderly
When you apply for housing allowance, you apply simultaneously for income support for the elderly. The latter is granted for not more than one year at a time. After that you must submit a new application.

If you are married, form a registered partnership or have a cohabitation agreement, you must submit a joint application. Even if only one of you applies, you must provide details of income and wealth for both of you. The reason for this is that your earnings are added together when calculating the entitlement to income support.

Äldreförsörjningsstöd - om du behöver extra stöd

Äldreförsörjningsstödet garanterar att du som har låg pension eller ingen pension alls ändå får en skälig levnadsnivå.

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd som du kan få om inte de andra pensionsförmånerna räcker till. Det betyder att du måste ta ut de andra pensionsförmånerna som du har rätt till innan du kan få äldreförsörjningsstöd. Det gäller om du har allmän pension och bostadstillägg.

Äldreförsörjningsstödet betalas ut från och med månaden du fyller 65 år.

Du kan ha rätt till äldreförsörjningsstöd om du:

  • Bor i Sverige och är 65 år (du räknas som boende i Sverige om du planerar att stanna här minst ett år)
  • Tar ut alla pensionsförmåner du har rätt till och ändå inte når upp i skälig levnadsnivå

Så ansöker du om äldreförsörjningsstöd

När du ansöker om bostadstillägg ansöker du samtidigt om äldreförsörjningsstöd. Äldreförsörjningsstöd beviljas för högst ett år i taget. Sedan måste du lämna in en ny ansökan.
 
Om du är gift, sambo eller registrerad partner lämnar ni en gemensam ansökan. Även om det bara är en av er som ansöker ska du lämna uppgifter om inkomst och förmögenhet för er båda två. Anledningen till det är att era inkomster läggs ihop vid beräkningen av rätten till stödet.

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem