Senare pension ger lägre skatt

Om du fortsätter att jobba istället för att ta ut pension betalar du lägre skatt. Det beror på att förvärvsarbete i de allra flesta fallen ger lägre skatt än pension.

Har du en viss summa i lön är den skatt du betalar på den lägre än den skatt du skulle ha betalat för en lika hög pension. Anledningen är att du får tillgodoräkna dig ett så kallat jobbskatteavdrag på lönen vilket minskar skatten.

Arbetar du det år du fyller 66 år, eller åren därpå, får du dessutom tillgodoräkna dig ett dubbelt jobbskatteavdrag. Samtidigt har du från och med ditt 66:e levnadsår ett förhöjt grundavdrag.

Det dubbla jobbskatteavdraget och det förhöjda grundavdraget innebär att du endast behöver betala åtta procent i skatt på en lön upp till 194 000 kronor (2016).

Fortsätta jobba eller gå i pension?

Tar du ut din pension efter 1 januari det år du fyller 66, blir din skatt lägre för samma pensionsbelopp än om du tar ut din pension före ditt 66:e levnadsår. Det beror på att du som är mellan 61 och 65 år inte får tillgodoräkna dig det förhöjda grundavdraget.

Exempel på skatteavdrag vid arbete eller pension

Här är några exempel på hur skatten varierar beroende på om du fortsätter att arbeta eller om du tar ut pension, samt vad din ålder innebär för skatteavdraget.

 ÅlderInkomst/månadSkatteavdrag/månad (avrundat)Skatt
Ta ut pension och sluta arbeta62 år20 000 kr5 700 kr28 %
Ta ut pension och sluta arbeta66 år20 000 kr4 700 kr24 %
Fortsätta arbeta och inte ha pension62 år20 000 kr4 200 kr21 %
Fortsätta arbeta och inte ha pension66 år20 000 kr2 500 kr12 %

​Om du både arbetar och tar ut pension samtidigt kommer ditt skatteavdrag att göras enligt två olika skattekolumner. Hos Skatteverket kan du själv göra en beräkning av ditt skatteavdrag.

Det förhöjda grundavdraget som gäller från och med det år du fyller 66 medför att du kan ha en högre pension innan du behöver betala statlig inkomstskatt.

Egenföretagare och egenavgifter

Om du driver enskild näringsverksamhet och är egenföretagare och 61 år, eller äldre, och har tagit ut hela din allmänna ålderspension under hela inkomståret behöver du endast betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent av bruttoinkomsten.

Till detta kommer en särskild löneskatt på 6,15 procent, införd 2016. Sammantaget betalar du således 16,36 procent i skatter och avgifter. Normalt är avgifterna 28,97 procent. Från 66 år gäller den nedsatta avgiften på 16,36 procent oavsett om du tar ut din allmänna pension eller inte.

Vanliga frågor

 • Får min arbetsgivare betala lägre avgifter om jag fortsätter att jobba efter att jag fyllt 65 år?
  Ja det är riktigt.Vid arbete från ditt 66:e levnadsår betalar din arbetsgivare enbart ålderspensionsavgiften på 10,21 procent på din bruttolön. Utöver det tillkommer en särskild löneskatt på 6,15 procent som infördes 2016. Det innebär att din arbetsgivare betalar 16,36 procent i skatter och avgifter.

  För yngre arbetstagare är arbetsgivaravgiften 31,42 procent.


 • Hur påverkas skatten när jag tar ut allmän pension?
  När du tar ut den allmänna pensionen betalar du skatt på den precis som på lönen. Skatteverkets webbplats kan du få mer information om skatter. Tänk också på att skatten på pensionen är högre än skatten på motsvarande arbetsinkomst.

 • Hur ser jag till att jag inte betalar för lite skatt det år jag börjar ta ut pension?
  För att du ska få rätt skatt det år du tar ut din pension är det viktigt att begära jämkning hos Skatteverket. Skatteuttaget från den månad du tar ut pension kan annars bli alldeles för lågt i förhållande till din totala årsinkomst.Din tidigare arbetsgivare drog nämligen skatt, som om du skulle haft din lön under hela året och Pensionsmyndigheten kommer, om du inte begär jämkning, att dra skatt som om du haft din pension under hela året.Även under din tid som pensionär kan det vara viktigt att begära jämkning, speciellt om du har inkomster från flera håll.

 • Jag gick i pension förra året och mitt deklarationsbesked som jag fått i år står det att jag betalat in alldeles för lite skatt. Hur kan det ha blivit så?
  När du får pension så får du den från flera håll, dels från staten men också från dina gamla arbetsgivare. När den preliminära skatten dras på din pension görs det skatteavdraget hos var och en av dem som betalar ut pengar till dig.  Pensionsmyndigheten, tidigare Försäkringskassan, drar skatt enligt den skattetabell som gäller i den kommun där du bor och det grundavdrag som gäller för dig ingår i tabellen. Tjänstepensionsföretagen drar normalt 30 procent i skatt. I din deklaration finns en skatteuträkning där all preliminärt inbetald skatt lagts samman och avräknas mot den slutliga skatten. 
  Läs mer om statlig inkomstskatt på Skatteverkets hemsida.
  Vad kan göra för att slippa det här?I årets deklaration kan du inte göra något. Men om du vill slippa kvarskatt nästa år bör du se till att det dras en högre preliminär skatt på dina pensionsinkomster i fortsättningen. Det bästa är att du begär att det dras en högre skatt på den pensionsinkomst som är högst.
  Vill du att högre skatt dras på tjänstepensionen eller på din privata pensionsförsäkring får du vända dit till det bolag som betalar ut den pensionen. Du kan också ansöka om jämkning av skatten hos Skatteverket. Dit kan du också vända dig om du vill ha mer information i denna fråga.
  Vill du att Pensionsmyndigheten drar högre skatt kan du anmäla det via vårt formulär.

 • Jag har begärt jämkning av min skatt, men nu dras det för lite skatt ändå.
  Då får du be om en ny jämkning. Det gör du hos Skatteverket. Om du har en e-legitimation kan du ansöka elektroniskt på Skatteverkets webbplats. Där finns även blanketter att fylla i och skriva ut för den som saknar en e-legitimation. Blanketter hittar du även på Skatteverkets servicekontor.

 • Kommer skatten på min pension att bli lägre om jag väntar med att ta ut den?
  Ja skatteavdraget blir lägre på pension från ditt 66:e levnadsår.Exempel:
  Två personer har båda en pension på 180 000 kronor per år. En av dem tar ut sin pension vid 62 års ålder medan den andra väntar med sitt uttag till 66 års ålder. Skillnaden i nettopension mellan de två pensionärerna blir då cirka 900 kronor per månad.
  Orsaken är det förhöjda grundavdraget för den äldre pensionären.

 • Stämmer det att jag får betala lägre skatt om jag fortsätter jobba efter 65 års ålder?
  Ja, skatteavdraget blir lägre, men först från ditt 66:e levnadsår. Om du fortsätter arbeta och väntar med att ta ut pension kan du även tjäna in nya pensionsrätter vilket ger en högre framtida pension.Exempel:
  Två personer har båda en arbetsinkomst på 180 000 kronor per år. Den ena är 62 år och den andra är 66 år. Skillnaden i nettoinkomst mellan den yngre och den äldre inkomsttagaren blir då cirka 1 600 kronor per månad.
  Orsaken är dels det dubbla jobbskatteavdraget och dels det förhöjda grundavdraget för den äldre inkomsttagaren.

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem