Sök på Pensionsmyndigheten

Logga in på Dina pensionssidor
 

Mer om beräkning av garantipensionen

Om du enbart får garantipension och har bott minst 40 år i Sverige får du alltid det belopp i pension som du kan läsa om i avsnittet Garantipensionens storlek. Har du bott kortare tid i Sverige minskar garantinivån med en 1/40 för varje år som saknas.

Om du har pensioner som minskar din garantipension kan du beräkna din pension så här. Alla belopp gäller år 2015. Tänk på att den inkomstgrundade pension som minskar garantipensionen inte alltid är exakt samma som den inkomstgrundade pension du får utbetald till dig.

Om du är gift

  • Är de pensioner som minskar garantipensionen 4 228 kronor per månad (1,14 prisbasbelopp per år) får du en garantipension på 7 046 kronor per månad (1,9 prisbasbelopp per år) minus din inkomstgrundade pension.
  • Är pensionerna som minskar garantipensionen högre än 4 228 kronor per månad blir garantipensionen i stället 2 818 kronor per månad (0,76 prisbasbelopp per år) minus 48 procent av den del av de minskande pensionerna som överstiger 4 228 kronor. Denna minskningsregel gör att garantipensionen helt försvinner när du har en inkomstgrundad pension som överstiger 10 099 kronor per månad.

De här gränsvärdena och beloppen gäller om du har bott minst 40 år i Sverige. Annars reduceras beloppen 4 228 kronor, 7 046 kronor och 2 818 kronor till det antal fyrtiondelar av respektive belopp som motsvarar antalet år du har bott i Sverige.

Om du exempelvis har bott 24 år i Sverige blir beloppet 4 228 kronor i stället
24/40 x 4 218 = 2 537.

På samma sätt blir de andra två beloppen 4 228 kronor (24/40 x 7 046) respektive 1 691 kronor (24/40 x 2 818). Även den övre gränsen på 10 099 kronor reduceras till 24/40 och blir 6 059 kronor.

Om du är ogift

• Är de pensioner som minskar garantipensionen högst 4 673 kronor per månad (1,26 prisbasbelopp per år) får du en garantipension på 7 899 kronor per månad (2,13 prisbasbelopp per år) minus din inkomstgrundade pension.

• Är de pensioner som minskar garantipensionen högre än 4 673 kronor per månad blir garantipensionen i stället 3 226 kronor per månad (0,87 prisbasbelopp per år) minus 48 procent av den del av de minskande pensionerna som överstiger 4 673 kronor.

Denna minskningsregel gör att garantipensionen helt försvinner när du har en inkomstgrundad pension som överstiger 11 394 kronor per månad.

De här gränsvärdena och beloppen gäller om du har bott minst 40 år i Sverige. Har du färre antal år reduceras beloppen 4 673 kronor, 7 899 kronor och 3 226 kronor till det antal fyrtiondelar av respektive belopp som motsvarar antalet år du har bott i Sverige.

Om du exempelvis endast har bott 24 år i Sverige blir beloppet 4 673 kronor i stället 24/40 x 4 673 = 2 804.

På samma sätt blir de andra två beloppen 4 739 kronor (24/40 x 7 899) respektive 1 936 kronor (24/40 x 3 226). Även den övre gränsen på 11 394 kronor reduceras till 24/40 och blir 6 836 kronor.

Räkneexempel

Peter tar ut sin pension från 65 år. Han är ogift och har bott i Sverige i hela sitt liv. Peters inkomstgrundade pension som påverkar beräkningen av hans garantipension är 9 840 kronor per månad. (Det är inte säkert att det beloppet helt överensstämmer med den inkomstgrundade pension som Peter får ut).

Peters garantipension blir då 3 226 kronor minus 0,48 gånger den del av den inkomstgrundade pensionen som överstiger
4 673 kronor.

3 226 — 0,48 (9 840 — 4 673) = 746 kronor per månad.

Vad betyder orden?

Prisbasbelopp
Ett belopp som bestäms av regeringen varje år och som används främst för värdesäkring av olika förmåner.
Aktuella belopp

I Pensionsordlistan hittar du fler svåra ord förklarade.

Hur mycket får du?


En ogift person får 7 899 kronor i månaden i full garantipension 2015. Samma siffra för en gift person är 7 046 kronor.

Fråga oss på Facebook

På vår Facebooksida kan du snabbt och enkelt få svar på dina frågor om pension.

Besök oss på Facebooklänk till annan webbplats

Ring kundservice


0771-776 776