Garantipension om du är född 1937 eller tidigare

Om du är född 1937 eller tidigare kan du få en del av din allmänna pension som garantipension.  

Garantipension ger kompensation

Du som inte har tjänat in någon rätt till ATP eller bara till en låg sådan pension kan ha rätt till garantipension som ett komplement till tilläggspensionen.  

Den tidigare folkpensionen kunde beräknas antingen utifrån år med pensionspoäng eller utifrån bosättningstid i Sverige. Men den del av tilläggspensionen som motsvarar folkpensionen kan enbart beräknas utifrån hur många år med pensionspoäng du har.

Kompensation för ändring i pensionssystem

För dig som hade folkpension som var beräknad utifrån bosättningstid och skulle ha förlorat på en övergång till det nya pensionssystemet vid årsskiftet 2002/2003, ger garantipensionen kompensation för detta

Garantipensionen kompenserar dig också för det pensionstillskott du tidigare hade, men som avskaffades samtidigt med ATP och folkpensionen.

Om du tidigare hade rätt till så kallat särskilt grundavdrag för pensionärer kompenserar garantipensionen också för att detta grundavdrag slopades.  

Så beräknas garantipensionens storlek

Garantipensionens storlek påverkas av ditt civilstånd, hur länge du har bott i Sverige och om du har andra pensionsinkomster.  

Full garantipension är 7 174 kronor per månad för den som är gift och 8 053 kronor per månad för den som är ogift under 2016.

Som gifta räknas även registrerade partners och sammanboende som har gemensamma barn eller tidigare har varit gifta med varandra. Som ogift räknas den som är skild eller änka/änkling. Makar som lever stadigvarande åtskilda kan också räknas som ogifta.

Full garantipension kan endast den få som inte har någon inkomstgrundad pension.

Garantipensionen beräknas i tre steg

  1. Pensionsmyndigheten fastställer först ett beräkningsunderlag.

  2. Beräkningsunderlaget räknas sedan upp så att det kompenserar för det särskilda grundavdrag för pensionärer som fanns före 2003.

  3. Beräkningsunderlaget minskas slutligen med vissa av de pensioner som ingår i beräkningsunderlaget.  

Det belopp som återstår efter minskningen i punkt 3 är den garantipension som betalas ut.  

Årliga pensionsbelopp som ingår i beräkningsunderlaget

  • Tilläggspension

  • Änkepension

  • Folkpension som inte motsvaras av tilläggspension

  • Skattepliktig utländsk ålderspension, efterlevandepension, förtidspension och tjänstepension

  • Pensionstillskott

  • Svensk tjänstepension

  • Visst tillägg till folkpension enligt nordiska konventionen om social trygghet.

För att räkna ut beloppet för folkpensionen och pensionstillskottet används de regler som gällde före 2003.

Syftet med våra beräkningar

Syftet med dessa komplicerade beräkningar är att se till att garantipensionen kompenserar dig för de delar av den tidigare folkpensionen som eventuellt inte kunnat beaktas i tilläggspensionen, samt för pensionstillskott som betalades ut enligt de äldre reglerna.

Dessutom kompenserar uppräkningen av beräkningsunderlaget för att det särskilda grundavdraget avskaffats.

Vad betyder orden?

Hur mycket får du i garantipension?

En ogift person får 8 053 kronor i månaden i full garantipension 2016. Samma siffra för en gift person är 7 174 kronor.

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem