Få en bild av hela din framtida pension

Det är enkelt att ta reda på hur stor din pension kan bli. Genom att göra en pensionsprognos kan du enkelt pröva dig fram till och se hur mycket du kan få per månad beroende på vid vilken ålder du väljer att gå i pension.

Tänk på att prognosen utgår ifrån hur ditt liv har sett ut hittills och den inkomst du har deklarerat vid senaste inkomstdeklarationen. Byter du arbete, är föräldraledig, går ner i arbetstid eller blir arbetslös eller sjukskriven länge, bör du se över vad det betyder för din pension.

Så är din prognos framtagen

Pensionsprognosen är framtagen av minpension.se, ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten och de olika pensionsbolagen. Uppgifter om din allmänna pension hämtas direkt från Pensionsmyndigheten (inkomstpension, tilläggspension, garantipension och premiepension).
Övriga pensionsuppgifter som tjänstepension och eget sparande till pension hämtas in från de pensionsbolag som är anslutna till minpension.se. De uppgifter som inte automatiskt hämtas in kan du själv lägga till manuellt. På minpension.se kan du se vilka bolag och aktörer som är anslutna till tjänsten. Eftersom du som pensionssparare kan få prognoser från flera håll har vi tillsammans med pensionsbranschen tagit fram en prognosstandard, ett gemensamt sätt att räkna ut prognosen.

Vanliga frågor

 • Kan jag påverka storleken på min pension?
  Hur stor pension du får beror på din livsinkomst. Det innebär att ju längre tid du arbetar och ju högre lön du har, desto större blir pensionen. Det innebär också att alla avbrott i ditt arbetsliv gör att pensionen blir mindre som till exempel om du tar tjänstledigt, arbetar deltid eller arbetar utan att deklarera dina inkomster. Om du fortsätter arbeta några år istället för att ta ut pension ökar du din framtida pension. För varje ytterligare år du arbetar beräknas den allmänna pensionen öka med 7-8 procent (gäller inte alltid för dem som har garantipension eller garantitillägg).Du kan också se över ditt premiepensionssparande och se hur dina fonder utvecklats och se till att du valt fonder med låga avgifter.
   
  Var medveten om att din pension även beror på faktorer du inte kan påverka, som Sveriges ekonomiska utveckling och den generella löneutvecklingen i samhället.


 • Hur vet jag att alla delar av min pension finns med i pensionsprognosen?
  Prognosen innehåller information om hela din allmänna pension och de flesta kollektivavtalade tjänstepensioner. Tänk på att du kan få tjänstepension från flera olika håll, om du arbetat inom olika avtalsområden. Kontrollera att tjänstepension från alla dina tidigare arbetsgivare finns med i prognosunderlaget. Om någon tjänstepension saknas kan du själv lägga till uppgifter. Kontakta arbetsgivaren eller tjänstepensionsbolaget för att få den information du behöver. Har du ett eget sparande kan det också vara med, men inte alltid. Ibland kan du behöva lägga till ditt egna sparande själv om du vill ha med det i din prognos.

 • Varför kan jag inte göra en pensionsprognos?
  Du kan inte göra en pensionsprognos om du:
  • har skyddad identitet
  • saknar inkomstpensionsbehållning
  • har fört över pensionsrätter till annat land. • Varför blir inte beloppet i min pensionsprognos större när jag väljer senare uttag?
  För de som har garantipension eller garantitillägg är det inte säkert att en senare pensionsålder ger en högre pension. Garantitillägget reduceras med hela den ökade inkomstgrundade pensionen vid den alternativa pensionsåldern. Det innebär att den som har garantitillägg inte tjänar någonting på en senare pensionsålder förrän hela garantitillägget är borta.

  Kontakta vår kundservice för att få veta mer om vad som gäller i ditt fall


 • Hur mycket av den längre livslängden måste jag jobba för att pensionens storlek ska vara oförändrad?
  Trots att yngre årskullar behöver arbeta längre för att få lika stor pension som andel av inkomsten som tidigare generationer, kommer de ändå att tillbringa längre tid som pensionärer. Vi behöver alltså inte arbeta hela livslängdsökningen utan bara cirka två tredjedelar.

 • Hur gör jag första gången jag ska göra en pensionsprognos?
  1. Du måste ha e-legitimation eller en personlig kod. Beställer du en kod skickas den hem till dig inom 2-3 vardagar. Läs mer under Beställ kod.

  2. Du loggar sedan in för att registrera dig som användare av pensionsprognosen. Logga in på Dina pensionssidor och klicka på pensionsprognos. Du behöver bara registrera dig en gång.

  3. Efter några dagar får du en bekräftelse via e-post från Min Pension att dina uppgifter har tagits fram. Då kan du logga in och göra din prognos.


 • Vem kan gör en pensionsprognos?
  Har du börjat arbeta och betalar skatt eller får andra skattepliktiga ersättningar har du också börjat tjäna in till din allmänna pension. Vilket innebär att du kan göra en prognos.

 • Hur har ni räknat fram siffran i pensionsprognosen?
  Prognosen baseras på de senast registrerade uppgifter som finns hos Minpension.se. Det är uppgifter om vad du hittills tjänat in till dina olika pensionsförmåner och din senast deklarerade inkomst. Vid beräkningen antas att du kommer att ha samma inkomst under åren fram till pensioneringen.För premiepension och flertalet tjänstepensioner, där du själv väljer hur pengarna ska förvaltas, antas en så kallad ”överavkastning” (avkastning utöver inflation och inkomstutveckling) på 2,1 procent. Det motsvarar en real kapitalavkastning före avgifter på 3,9 procent varje år. För premiepensionen antas en avgift på 0,4 procent, medan avgifter varierar för tjänstepensionen beroende på avtalsområde. Att överavkastning används i prognosberäkningen gör att prognosresultatet presenteras i nuvarande pris- och löneläge. Om du själv fyller i antaganden om inkomst, lönetillväxt och avkastning när du gör din prognos, är det i stället de siffrorna beräkningen baseras på.

 • Hur ska jag tolka prognossiffran?
  Prognosen anges i dagens lön- och penningvärde, eftersom det ska vara lätt att förstå vad pensionen kan räcka till om du jämför med den lön du har i dag. Prognosen bortser därför från att både att penningvärdet kan försämras, och att inkomsterna ökar.

 • Är pensionsbeloppet jag ser i pensionsprognosen garanterat?
  Nej. Prognosen är en beräkning, baserat på ett antal antagna förutsättningar. Den ger dig en uppfattning om hur stor din framtida pension kommer att bli, under förutsättning att du behåller ungefär det löneläge du har idag under resten av ditt arbetsliv.Generellt kan man också säga att prognosen blir säkrare ju äldre du är, eftersom beräkningen då baseras mer på kända fakta om vad du har tjänat in och mindre på antaganden om framtida inkomster.

 • Hur ändrar jag e-post för meddelanden om pensionsprognosen?
  Om du vill ändra e-postadress för meddelanden om pensionsprognosen så gör du det när du har loggat in på Mina sidor på minpension.se. Under fliken Mina personuppgifter kan du även ändra namn.

 • Hur påverkar det min tjänstepension om jag jobbar längre?
  Livsvarig tjänstepension påverkas i princip på samma sätt som den allmänna pensionen, det vill säga pensionen blir högre vid ett senare uttag. Däremot tjänar man normalt inte in ny pensionsrätt efter 65 år, vilket gör att effekten blir lägre.För tjänstepensioner som tas ut på fem år blir det i stort sett ingen påverkan.

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem