Sök på Pensionsmyndigheten

Logga in på Dina pensionssidor
 

Pensionspoäng

Du som är född 1938-1953 kan få tilläggspension. Tilläggspensionen beräknas enligt reglerna i det tidigare pensionssystemet, ATP-systemet. Pensionspoängen ligger till grund för beräkning av tilläggspensionen.

Är du född 1938-1953 beräknas — förutom pensionsrätt — också varje år en pensionspoäng för dig. Pensionspoängen grundas på dina pensionsgrundande inkomster och används för beräkning av tilläggspension.

Efter du fyllt 64 får du pensionsrätt för arbete

Pensionspoängens värde följer prisutvecklingen i samhället. Du kan bara få pensionspoäng för inkomster till och med det år som du fyller 64. Om du har pensionsgrundande inkomster för år därefter tjänar du enbart in pensionsrätter till inkomst- och premiepension.

Läs mer under Så beräknar vi din tilläggspension.

Om du har haft sjukersättning så beräknas pensionspoängen på summan av din pensionsgrundande inkomst och ditt pensionsgrundande belopp för sjukersättningen.

Så här beräknas pensionspoängen

Din pensionsgrundande inkomst — det förhöjda prisbasbeloppet)/det förhöjda prisbasbeloppet.


Förhöjt prisbasbelopp

Det förhöjda prisbasbeloppet används bara i samband med beräkning av pensionspoäng.
År 2015 är det 45 400 kronor.

Sidan uppdaterades 2015-05-23