Så får du efterlevandepension

Inom den allmänna pensionen finns det flera olika ekonomiska skydd för dig som är efterlevande. I de flesta fall behöver du inte ansöka om efterlevandepension. Men det finns undantag som du kan läsa mer om här. Den här informationen gäller också för efterlevandelivränta.

Om du bor i Sverige

Om dödsfallet inträffade den 1 november 2012 eller senare behöver du inte ansöka om efterlevandepension.

När Pensionsmyndigheten får uppgift från Skatteverket om att någon som bor i Sverige har avlidit utreder vi om det finns efterlevande som har rätt till efterlevandepension. I sådana fall skickar Pensionsmyndigheten ett beslut.

I vissa fall måste vi be den efterlevande om kompletterande uppgifter innan vi kan besluta om hon eller han har rätt till efterlevandepension. Då får du ett brev från oss där vi ber dig skicka in den uppgift vi saknar. Först därefter fattar Pensionsmyndigheten beslut om efterlevandepension och du får ett beslutsbrev. Kan Pensionsmyndigheten inte bedöma om det finns någon efterlevande som har rätt till efterlevandepension får du ett informationsbrev hemskickat.

Om du bor utanför Sverige

Om du bor utanför Sverige måste du ansöka om efterlevandepension. Bor du inom EU, Island, Lichtenstein, Norge eller Schweiz kan du vända dig till pensionsmyndigheten i det land du bor i. Den myndigheten skickar då en ansökan om efterlevandepension till Pensionsmyndigheten i Sverige.

Om du bor i ett annat land ska du ansöka om svensk efterlevandepension på en svensk ansökningsblankett för bosatta utanför Sverige. Du hittar blanketten längst ned på sidan. Till ansökan ska du bifoga ett dödsfallsintyg och ett vigselbevis.

Om du är kvinna, har fyllt 65 år och har svensk ålderspension kan du få änkepension utan att ansöka.

När kan vi inte besluta om efterlevandepension?

  • om makarna inte var folkbokförda på samma adress vid dödsfallet.

  • om den avlidne inte var gift vet vi inte alltid om det finns en vuxen efterlevande som kan ha rätt till efterlevandepension.

Du som har fyllt 65 år och har egen allmän pension när din make avlider behöver inte ansöka om änkepension. Har du rätt till änkepension får du den automatiskt.

  • om dödsfallet inträffade före den 1 november 2012.

  • om den avlidne föräldern eller makan/maken inte var bosatt i Sverige vid dödsfallet.

  • om du begär att få efterlevandepension efter en försvunnen person som kan antas vara avliden.


Retroaktiv utbetalning

Från och med 1 november 2012 finns inte någon begränsning i retroaktivitet när man får efterlevandepension utan att ansöka om det.

Före 1 november 2012 gällde att efterlevandepension till vuxna betalades ut längst tre månader tillbaka från ansökningsmånaden, och för barnpension och efterlevandestöd gällde  längst två år tillbaka från ansökningsmånaden.

Detta gäller fortfarande om du måste ansöka för att få efterlevandepension, till exempel om den avlidne bodde utomlands eller om du bor utomlands vid dödsfallet.

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem