Statens förvaltningsalternativ och AP7 Såfa

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan påverka. Antingen gör du ett eget fondval eller låter statens sparalternativ förvalta din premiepension. 

Du kan välja mellan AP7 Såfa (Statens årskullsförvaltningsalternativ), som är ett sparalternativ som anpassar risken efter din ålder, eller något av de tre andra av statens sparalternativ. De har samma risk under hela spartiden och de har låga avgifter.

Sveriges riksdag har bestämt att Pensionsmyndigheten ska erbjuda sparalternativ för de som inte vill göra ett eget val för sin premiepension. De statliga sparalternativen för premiepensionen förvaltas av Sjunde AP-fonden.

Sjunde AP-fonden


AP7 Såfa – statens sparalternativ anpassat efter din ålder


Risken i AP7 Såfa anpassas efter din ålder genom att risken först är hög och sedan sänks stegvis från det år du fyller 56 år. Fördelningen ändras automatiskt över tid och du behöver inte följa upp ditt sparande själv om du inte vill. Syftet är att du ska ha möjlighet till bra värdeutveckling när du är yngre och sedan ett tryggare sparande ju närmare pensionen du kommer.Statens fondportföljer med olika risknivåer

  • Till och med det år du fyller 55 år är hela innehavet placerat i aktier. Vid 56 års ålder får du gradvis större del räntor i portföljen.
  • AP7 Såfa kan inte kombineras med andra fonder.
  • Du kan alltså både välja och välja bort AP7 Såfa, när som helst.
  • Har du valt andra fonder tidigare och vill byta till AP7 Såfa går det bra.
  • Fondfakta om AP7 Såfa

AP7 Såfa består av AP7 Räntefond och AP7 Aktiefond

AP7 Såfa är en kombination av Sjunde AP-fondens AP7 Räntefond och AP7 Aktiefond. Dessa fonder kan även väljas var för sig på fondtorget.

AP7 Räntefond är en svensk räntefond med låg kreditrisk.

AP7 Räntefond

AP7 Aktiefond är en global aktiefond med relativt hög risk. Fonden tar miljöetisk hänsyn.

AP7 Aktiefond

Risk och möjlighet med AP7 Såfa

Sjunde AP-fonden använder sig av så kallade derivat för att höja risknivån i aktieandelen. Risknivån i AP7 Såfa är (för sparare upp till 55 år) på så sätt 1,25 gånger högre än i en vanlig globalfond.

Exempel

Om värdet i en globalfond går ner eller upp med 10 procent går värdet i AP7 Såfa upp eller ner med 15 procent. Syftet med den höga risknivån är att det ger dig möjlighet till bra värdeutveckling under många år.

Genom att andelen av räntefonden i din portfölj ökar efter att du fyllt 56 år, får du ett sparande där värdeutvecklingen varierar mindre ju närmare pensionen du kommer.

Sjunde AP-fonden


Statens andra sparalternativ


Det finns färdiga statliga sparalternativ för dig som själv vill välja risknivå för ditt sparande, men som inte vill välja fonder på egen hand. De tre olika sparalternativen kan inte kombineras med andra fonder.

Statens fondportföljer med olika risknivåer

  • Alla tre sparalternativen innehåller en kombination av fonderna AP7 Räntefond och AP7 Aktiefond.
  • Risknivån i sparalternativen förändras inte när du blir äldre utan de har samma fördelning år från år.
  • Sparalternativen passar för dig som själv vill välja risknivå för ditt sparande, men som inte vill välja fonder på egen hand.
  • Lägg märke till att upp till dess du fyller 60 år har AP7 Såfa högre risk än AP7 Offensiv.

AP7 Offensiv

Har den högsta risknivån av de tre portföljerna. Passar dig som har långt kvar till pensionen.

Fakta om AP7 Offensiv

AP7 Balanserad

Har en medelhög risknivå. Passar dig som vill ha ett sparande med lika delar aktier och räntor.

Fakta om AP7 Balanserad

AP7 Försiktig

Har en relativt låg risk. Passar dig som vill ha ett tryggare sparande.

Fakta om AP7 Försiktig

Risk och möjlighet med statens övriga sparalternativ

Den övergripande risknivån, det vill säga fördelningen mellan aktiefonden och räntefonden, hålls oförändrad år från år. Det sker genom att fördelningen återställs en gång om året. Under året kommer fördelningen att tidvis vara en annan än den ursprungliga. Det beror på att fonderna utvecklas olika. Den fond som haft bäst värdeutveckling kommer att utgöra en allt större andel av portföljen tills fördelningen återställs i december varje år.

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem