Tjänstepension

Tjänstepension Eget sparande Inkomstpension Premiepension

Din totala pension består av flera olika delar. De flesta som arbetar har, förutom allmän pension, dessutom en tjänstepension via sin arbetsgivare.

För den allmänna pensionen finns ett intjänandetak på 37 063 kronor per månad (2016). En sådan gräns finns inte på samma sätt i tjänstepensionen. För personer med inkomster över den gränsen, ökar andelen tjänstepension och blir högre ju högre inkomst man har.

Är du osäker på om du har tjänstepension?

Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Vilket du tillhör beror på var du arbetar och om din arbetsgivare har kollektivavtal. Du kan också ha en annan tjänstepensionslösning genom din arbetsgivare. Har du frågor om din tjänstepension kan du höra av dig till respektive valcentral eller din arbetsgivare.

Gör vårt test och ta reda på om du har tjänstepension

Privatanställda arbetare: Avtalspension SAF-LO

Tjänas in från 25 år
Valcentral: Fora
fora.se

Privatanställda tjänstemän: ITP

ITP 1 (gäller för dig som är född 1979 eller senare)
Tjänas in från 25 år

ITP 2 (gäller för dig som är född 1978 eller tidigare)
Tjänas in från 28 år

Valcentral: Collectum
collectum.se

Kommun- och landstingsanställda: KAP-KL, AKAP-KL

AKAP-KL (gäller för dig som är född 1986 eller senare)
Tjänas in oavsett ålder

KAP-KL (gäller för dig som är född 1985 eller tidigare)
Tjänas in från 21 år

Valcentraler:
Pensionsvalet
pensionsvalet.se
Valcentralen
valcentralen.se

Statligt anställda: PA-16

Avdelning 1 (gäller för dig som är född 1988 eller senare)
Tjänas in oavsett ålder

Avdelning 2 (gäller för dig som är född 1987 eller tidigare)
Tjänas in från 23 år

Valcentral: SPV, Statens tjänstepensionsverk
spv.se

Tjänstepensionens delar

Tjänstepensionens grunddelar är ålderspension, efterlevandeskydd och sjukförsäkring. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom olika områden kan du ha fler än en tjänstepension. Du som är egen företagare måste själv se till att kompensera för att du inte får någon tjänstepension. Du får heller ingen tjänstepension om du studerar eller är arbetslös.

Tjänstepensionens storlek

Det finns två olika typer av tjänstepension: förmånsbestämd och premiebestämd. I en förmånsbestämd pension är du garanterad en viss procentsats av din slutlön när du går i pension.

I en premiebestämd pension är det bestämt hur mycket arbetsgivaren ska betala in. Exakt hur stor din tjänstepension blir med den här lösningen beror på avkastningens storlek och vilken förvaltningsavgift som tas ut. Du påverkar själv din slutliga tjänstepension via de val du gör. Vill du inte göra något val för din tjänstepension så placeras din tjänstepension hos ett bolag som är utvalt att vara "ickevalsalternativ". De bolagen har oftast låga avgifter och är bra alternativ för den som inte vill välja själv.

Skaffa dig en samlad bild över din pension

Här nedan kan du göra en egen pensionsprognos och få en samlad bild av hela din pension.

Gör en prognos över hela din pension


Här på vår webbplats kan du göra en prognos över hela din framtida pension. Den tas fram i samarbete med minpension.se, som är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. I prognosen ingår både din allmänna pension och din tjänstepension, och i vissa fall även ditt eventuella privata pensionssparande.

Gör en prognos (kräver inloggning)
Läs mer om prognosen

Jämför tjänstepensioner

Vi på Pensionsmyndigheten samarbetar med Konsumenternas Försäkringsbyrå. På deras hemsida finns information om de fem största tjänstepensionsavtalen. Inom varje tjänstepensionsavtal kan du jämföra de valbara bolagen mot varandra. Du kan till exempel få svar på om de har en garanti, vilken avgift de tar ut, vad det kostar att flytta pensionskapitalet och om försäkringen ändras inför utbetalningen.

Pensionsguiden

Vanliga frågor

 • Hur får jag ut min tjänstepension?
  Oftast får du en påminnelse 3-4 månader innan du fyller 65. Om du inte gör något då kommer din pension att börja betalas ut vid 65.
  Om du vill ta ut pension innan 65 års ålder måste du ansöka om det hos det bolag som hanterar din tjänstepension. Är du osäker på vilket/vilka bolag du har din tjänstepension hos så kan du fråga din arbetsgivare eller göra en pensionsprognos för att se vilka bolag du kommer att få tjänstepension ifrån.


 • Hur vet jag om jag har tjänstepension (eller avtalspension som den också kan kallas)?
  Antingen frågar du din arbetsgivare eller så kan du logga in här på vår webbplats och göra en pensionsprognos. Där får du en samlad bild över hela din pension och din tjänstepension finns också med.

 • Hur vet jag vilket tjänstepensionsavtal jag tillhör?
  Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige:
  • Privatanställda arbetare: Avtalspension SAF-LO (Valcentral: Fora)
  • Privatanställda tjänstemän: ITP (Valcentral: Collectum)
  • Kommun- och landstingsanställda: KAP-KL, AKAP-KL (Valcentral: Pensionsvalet och Valcentralen)
  • Statligt anställda: PA-03 och PA-16 (Valcentral: SPV)
  Vilket du tillhör beror på var du arbetar och om din arbetsgivare har kollektivavtal. Du kan också ha en annan tjänstepensionslösning genom din arbetsgivare.

 • Jag har fått rådet att flytta min tjänstepension. Vad ska jag tänka på?
  Kontakta gärna både ditt gamla och nya bolag och jämför villkoren innan du gör en flytt. Det finns även information kring flytträtt på Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se

 • Kan jag fortsätta jobba samtidigt som jag tar ut tjänstepension?
  Oftast, men det skiljer sig åt mellan olika avtal. Inom det statliga avtalet PA-03 och PA-16 så måste du sluta din fasta anställning om du vill börja ta ut tjänstepension. Inom de flesta större avtal så gäller att du slutar tjäna in till tjänstepension vid 65 års ålder. Undantaget är KAP-KL och AKAP-KL. Där kan du tjäna in mer tjänstepension även om du arbetar efter 65-årsdagen.

 • När börjar jag tjäna in tjänstepension?
  Det skiljer sig åt mellan de olika avtalen, och reglerna har förändrats över tid. Inom de kollektivavtalade tjänstepensionerna gäller nu följande:
  • Privatanställda arbetare, Avtalspension SAF-LO: 25 år
  • Privatanställda tjänstemän, ITP: 25 år
  • Kommun- och landstingsanställda, KAP-KL: 21 år
  • Kommun- och landstingsanställda, AKAP-KL: Ingen nedre åldersgräns
  • Statligt anställda, PA-03: 23 år
  • Statligt anställda, PA-16: Ingen nedre åldersgräns


 • När kan jag ta ut min tjänstepension?
  Inom avtalsområdena SAF-LO, ITP och delar av KAP-KL och AKAP-KL kan du börja ta ut din tjänstepension vid 55 års ålder. Inom PA 03, PA 16 och delar av KAP-KL kan du börja ditt uttag vid 61 års ålder.

 • Under hur lång tid betalas min tjänstepension ut?
  Det varierar mellan olika försäkringar. Det handlar om allt från fem år till livet ut. Du bestämmer oftast det när du vill ta ut din tjänstepension.

 • Vad händer med min tjänstepension om jag är föräldraledig?
  Din arbetsgivare betalar i normalfallet in till din tjänstepension som vanligt. Hur lång tid varierar mellan avtalen. Du kan även behöva anmäla att du är föräldraledig för att få premien inbetald. Kontrollera därför med din arbetsgivare vad som gäller.

 • Vad händer med mina tjänstepensionspengar om jag dör?
  I avtalen ingår ibland någon form av efterlevandeskydd och återbetalningsskydd. Du kan ha det automatiskt eller du kan ha valt att ha det. För att få svar på vad som gäller för dig, kontakta ditt bolag eller valcentral.

 • Vad är intjänandetaket för tjänstepensionen?
  Det varierar mellan olika avtal. Inom vissa avtal är taket 30 inkomstbasbelopp och inom vissa finns inget tak. För dig som har hög lön är tjänstepensionen en viktig del av pensionen just för att hela din inkomst blir pensionsgrundande. Inom den allmänna pensionen är inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp pensionsgrundande.

 • Vart ska jag vända mig för att få mer information om min tjänstepension?
  Antingen vänder du dig till din arbetsgivare eller det bolag/valcentral som du tillhör.

 • Vart ska jag vända mig för att veta att exakt alla jobb jag haft är med i min pensionsprognos?
  När det rör tjänstepensionen, vänd dig i första hand till valcentralen för ditt avtalsområde. Om de inte kan lämna uppgifter om alla arbeten, kontakta din gamla arbetsgivare och fråga vilka företag de valt för att förvalta din tjänstepension.

  Inom den allmänna pensionen så baseras prognosen på den taxerade inkomst som redovisas hos Skatteverket i Sverige. Så för den delen så finns din inkomst med oavsett vilken arbetsgivare du haft.


 • Vilka tjänstepensioner kan jag göra ett engångsuttag av?
  I stort sett inga. Men har du väldigt lite pengar i ett avtal så kan du ibland få pengarna som en engångssumma.

Vad får du i pension?
Gör en prognos

Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem