Pensionsmyndigheten logo
Utskrift från Pensionsmyndigheten
21 april 2015
Adress: http://secure.pensionsmyndigheten.se/TraditionellForsakring.html
Du är här: Startsida > Så fungerar pensionen > Den allmänna pensionen
> Om du är född 1938 och senare > Premiepension > Traditionell försäkring

Traditionell försäkring

Fram till din pension är dina premiepensionspengar placerade i en fondförsäkring. När du går i pension kan du välja att ha kvar dina pengar i fondförsäkringen eller byta till en traditionell försäkring.

Så fungerar en traditionell försäkring

Om du väljer en traditionell försäkring får du som minst ett garanterat belopp utbetalat varje månad så länge du lever. Hur stort det beloppet blir räknar vi ut när du har valt traditionell försäkring. Värdet på ditt konto utvecklas med den så kallade återbäringsräntan. Räntan varierar i storlek beroende på hur förvaltningen av kapitalet går. Pensionsmyndigheten beslutar varje månad hur stor återbäringsräntan ska vara.

Du kan få extra pengar

När du väljer traditionell försäkring säljer vi dina fondandelar och tar över förvaltningen av pengarna. Utöver det garanterade beloppet så får du ett tilläggsbelopp redan vid pensioneringen. Det räknas om varje år och kan både öka och minska beroende på hur förvaltningen av pengarna har gått.


Byte av försäkringsform

Om du väljer fondförsäkring när du går i pension kan du senare byta till traditionell försäkring. Men du kan inte byta tillbaka till fondförsäkring när du en gång valt traditionell försäkring.

Om du tar ut premiepension i fondförsäkring men vill ändra försäkringsform till traditionell försäkring kan du beställa hem en blankett per post. Välj blankett Ansökan om byte av försäkringsform PM8302.

Läs om hur du ansöker om premiepension

Vanliga frågor

  • Ska jag välja fondförsäkring eller traditionell försäkring?
    När du ansöker om att ta ut din premiepension ska du samtidigt välja vilken typ av försäkringsform du vill ha för din premiepension. Pensionsmyndigheten kan inte ge dig råd om vilket alternativ som är bäst för just dig, men vi förklarar gärna vad de två alternativen innebär:Traditionell försäkring innebär att du får ut minst ett garanterat belopp varje månad så länge du lever. När du väljer traditionell försäkring säljer Pensionsmyndigheten dina fondandelar och tar över förvaltningen av pengarna. Det garanterade beloppet som ska betalas ut till dig räknas ut och gäller sedan livet ut. Om förvaltningen går bra får du utöver det garanterade beloppet även ett tilläggsbelopp utbetalt. Tilläggsbeloppet räknas om varje år och kan både öka och minska. Det beror på hur förvaltningen av pengarna gått. Du får dessutom ett tilläggsbelopp redan vid pensioneringen.Fondförsäkring innebär att du låter premiepensionen ligga kvar i fonder, precis som den gjort under tiden fram till pensionen. Om du behåller den här typen av försäkringsform kan ditt pensionsbelopp variera från år till år, beroende på värdeutvecklingen i de fonder du valt. Omräkningen av din pension görs en gång om året. Du kan inte byta från traditionell försäkring tillbaka till fondförsäkring igen.Faktabladet för traditionell försäkring
    Faktabladet för fondförsäkring