Vad händer på kontot?

Här kan du få mer information om planerade årliga händelser på ditt premiepensionskonto när du loggat in på Mina sidor.

Nya pengar på kontot i december

Varje år i december placeras nya pengar ut i fonderna inom premiepensionssystemet. Det är pengarna som betalats in från föregående års löner som ska fördelas ut på pensionsspararnas konton. Sammanlagt brukar summan vara omkring 30 miljarder kronor, inklusive den ränta som tillkommer utöver årets pensionsavsättning. Pengarna placeras i fonderna med den fördelning som spararna senast valt.

Vad händer innan dina pengar placeras?

Fonder kan ha stängt även andra dagar på året på grund av helgdagar på de marknader där fonden investerar.

Handelsfria dagar

Rabatter, avgifter och arvsvinster under våren

Datum för den årliga fördelningen av arvsvinster och rabatter från fondavgifter varierar år från år, men vanligen sker det i april, maj eller början på juni. Samtidigt dras avgiften för premiepensionen. Detta innebär att handel kommer att ske på de flesta konton.

Rabatt på fondavgiften

En del av avgifterna som fondbolagen löpande tar ut för skötsel och administration av sina fonder betalar de tillbaks till Pensionsmyndigheten i form av rabatt på fondavgifterna. Rabatten fördelas sedan tillbaks ut till pensionsspararna. Ju mer pengar vi har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder.

Arvsvinst

Arvsvinst är pengar som pensionssparare får från de personer i premiepensionssystemet som avlidit under föregående år. Arvsvinsten beräknas på ditt pensionskapital, det vill säga det genomsnittliga belopp som du hade på ditt premiepensionskonto den sista i varje månad under den period som arvsvinsten avser.

Administrationsavgift

Kostnader för att administrera och informera om premiepensionen täcks av en årlig administrationsavgift som dras från ditt och övriga pensionssparares premiepensionskonton varje år.

Utdelningar

Löpande under året ger fonderna utdelning. Det innebär att du får nya fondandelar i fonder som du har eller har haft. Vilka fonder som har utdelningar, när på året och hur utdelningen går till kan du läsa mer om under Utdelningar.

 

Frågor och svar

 • Vad händer när en fond i din fondportfölj avregistreras?
  När en fond du redan har valt till din portfölj utgår ur Pensionsmyndighetens fondutbud får du alltid ett brev hem i brevlådan med information om detta. Om du själv vill välja en ny fond istället för den som utgår så finns det ett datum angivet i brevet för när du senast måste beställa detta byte. I annat fall kommer vi att sälja dina andelar i fonden och placera pengarna i en fond som ligger så nära den tidigare fonden som möjligt i risk och placeringsinriktning. Finns det ingen likartad fond placeras dina pengar istället i AP7 Såfa. Du kan förstås även efter detta när som helst byta till en annan fond som du själv väljer.

 • Varför förändras min fondfördelning fast jag inte själv ändrat den?
  Fördelningen mellan dina fonder förändras över tiden. Det beror på att fonderna utvecklas olika. Vissa fonder kan ha gått bättre än andra och utgör därför en större del i din portfölj än de gjorde från början. Därmed kan du ha fått en annan risknivå än den du valde.Ett exempel:
  Anna har valt att placera 50 procent av sina pengar i en aktiefond och 50 procent i en räntefond. Efter ett år har fördelningen mellan de två fonderna förändrats så att hon istället har 60 procent i aktiefonden och 40 procent i räntefonden. Det beror på att aktiefonden har utvecklats bättre än räntefonden. Aktiefonden utgör därför en större del av det totala sparandet än när Anna valde fonden.
  Den förändrade fördelningen innebär att Anna har fått en annan risk i sitt sparande än vad hon ursprungligen hade tänkt sig. Sparandet har blivit mer beroende av vad som händer på aktiemarknaden.


 • Varför är det handel på kontot fast jag inte själv beställt fondbyte?
  Ibland initieras fondhandel på ditt konto fast du inte själv beställt ett fondbyte. Det kan bero på någon av följande saker:
  • En fond i ditt innehav har avslutats eller gått samman med en annan fond.
  • Du är pensionär med fondförsäkring och Pensionsmyndigheten säljer av fondandelar varje månad för att kunna betala ut din pension till dig.
  • Du har fått nya pensionsrätter och nya pengar placeras i dina fonder.
  • Det är utdelning i fonder du har eller har haft under det senaste året.
  • Ett bolag eller en bank som du anlitat för att sköta ditt premiesparkonto har beställt ett fondbyte eller en återställning av fondportföljens procentuella fördelning för din räkning.
  • Pengar från arvsvinst och fondrabatt placeras och de årliga avgifterna dras från ditt konto.


 • Varför är en fond "ej valbar" eller utgår ur sortimentet?
  Det kan bero på flera olika saker, men allra vanligast är att fonden är på väg att tas bort ur vårt fondutbud. När en fond är på väg att försvinna från utbudet blir den en tid före att den avregistreras markerad som "Ej valbar" eller "Fonden utgår ur sortimentet". Detta för att inga nya sparare ska placera sina pengar i fonden, samtidigt som de som fortfarande har andelar i fonden ska kunna få information om den. När en fond är väljstoppad kan du sälja dina andelar i fonden, men inte köpa nya.Att en fond utgår eller "väljstoppas" kan till exempel bero på:
  • Att ett fondbolag vill slå ihop två likartade fonder och att en försvinner.
  • Att ett fondbolag helt avslutar en fond.
  • Att ett fondbolag inte vill ha kvar sin fond i premiepensionssystemet.
  • Att ett fondbolag har ändrat reglerna för fonden på ett sätt som inte stämmer med de krav som ställs för fonder i premiepensionssystemet.


Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem