Värdeförändring

En översikt av hur ditt premiepensionskapital har utvecklats sedan du började spara.

Du kan se värdeförändringen uttryckt i kronor, både för nuvarande år och sedan du började spara. Förändring i kronor kan bara visas för den som inte påbörjat uttag av pension.

Du kan också se den procentuella värdeförändringen på ditt pensionskonto, dels för nuvarande år, dels som ett årligt genomsnitt.

Vanliga frågor

 • Vad påverkar värdet på premiepensionskontot?
  Först och främst ändras det med dina fonders värdeförändring. Dessutom påverkas värdet av arvsvinster från avlidnas konto, räntan på din pensionsrätt för tiden innan den placeras i fonder, rabatt på fondavgifter och administrationsavgiften för premiepensionen.

 • Vad visar uppgifterna under fliken Fondandelar?
  Fondandelar visar hur många andelar du har i dina fonder och vilken som är senast kända kurs för respektive fond. Värdet är lika med antal andelar multiplicerat med kursen.

 • Vad visar uppgifterna under fliken Fondfakta?
  Fondtyp visar vilken slags fond du har valt:
  • A för aktiefond
  • R för räntefond
  • G för generationsfond
  • B för blandfond
  Fondavgiften är den avgift du betalar till fondbolaget för administration, förvaltning och marknadsföring av fonden. Fondavgiften är alltså priset för förvaltningen och anges i procent. Avgiften tas ur fonden varje dag och den kurs som anges för fonden när efter att avgiften tagits ut. Avgiften kan användas som urvalskriterium när du väljer fonder.Risken beräknas på de svängningar i värdet som fonden haft under den senaste 36 månaders perioden i förhållande till marknaden. Stora svängningar visar sig i en hög siffra och visar att fonden har en högre risk än andra med lägre siffror. Färgen i figuren närmast siffran ger en schematisk bild. Grön figur är lika med låg risk medan röd figur visar på hög risk. Blå står för näst lägst risk och gul för näst högst.Värdeutveckling i procent visar hur fonden utvecklats under de senaste två kalenderåren och i snitt under en femårsperiod.

 • Vad visar uppgifterna under fliken Fondnummer och kategori?
  Här kan du se vilken fondtyp dina fonder tillhör men också, mer i detalj, vilken kategori inom fondtypen, tillsammans med fondnumret.

 • Vad visar uppgifterna under fliken Värdeförändring?
  Värdeförändring i procent redovisas för:
  • Innevarande år fram till senast kända kurs.
  • Snitt per år sedan du köpte fonden.
  Värdeförändringen i kronor redovisas för:
  • Innevarande år fram till senast kända kurs.
  • Totalt sedan köp av fonden.
  Värdeförändringen i kronor påverkas också av om du sålt eller köpt andelar i fonden under perioden, till skillnad från värdeförändringen i procent.När du tittar på värdeförändringen i dina fonder bör du tänka på att den kanske inte så ofta är direkt jämförbar fonderna emellan i din egen portfölj: placeringsinriktningen är direkt avgörande för jämförbarheten. Jämför du värdeförändring i fonder bör du göra det mellan fonder i samma fondkategori.

 • Vad är det för skillnad på aktuell, tidigare vald fördelning och önskad fördelning?
  Tidigare vald fördelning är den procentuella fondfördelning som du valde vid ditt senaste fondval eller fondbyte. Den valda fördelningen ändras över tid beroende på att fonderna utvecklas olika. Nya premiepensionspengar placeras årligen och då alltid i de fonder och med den procentfördelning du angett i ditt senast genomförda fondbyte.
   
  Aktuell fördelning är den fondfördelning som är på ditt konto vid en viss tidpunkt. Den aktuella fördelningen avviker från den valda fördelningen om fondernas värde har förändrats sedan du senast gjorde ett fondval eller fondbyte.
  En stor skillnad mellan aktuell fördelning och tidigare vald fördelning kan betyda att risken i din fondportfölj förändrats så mycket att du bör se över ditt fondval.Önskad fördelning är den nya valda fördelning du väljer när du beställer ett fondbyte.

 • Varför är det handel på kontot fast jag inte själv beställt fondbyte?
  Ibland initieras fondhandel på ditt konto fast du inte själv beställt ett fondbyte. Det kan bero på någon av följande saker:
  • En fond i ditt innehav har avslutats eller gått samman med en annan fond.
  • Du är pensionär med fondförsäkring och Pensionsmyndigheten säljer av fondandelar varje månad för att kunna betala ut din pension till dig.
  • Du har fått nya pensionsrätter och nya pengar placeras i dina fonder.
  • Det är utdelning i fonder du har eller har haft under det senaste året.
  • Ett bolag eller en bank som du anlitat för att sköta ditt premiesparkonto har beställt ett fondbyte eller en återställning av fondportföljens procentuella fördelning för din räkning.
  • Pengar från arvsvinst och fondrabatt placeras och de årliga avgifterna dras från ditt konto.


Vi använder kakor

Vi använder kakor (cookies) för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats och våra tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om kakor och hur du tar bort dem